Du är här

Om Vasa

Den elektroniska ärendehanteringen inom småbarnspedagogiken

Via småbarnspedagogikens elektroniska ärendehantering kan du ansöka om plats inom småbarnspedagogiken, anmäla barnet till förskoleundervisning osv. Via den elektroniska vårdtidsbokningen kan du meddela barnets vårdtider och på förhand planerad frånvaro.

Via småbarnspedagogikens elektroniska ärendehantering kan du ansöka om plats inom småbarnspedagogiken eller om en klubbplats till det öppna daghemmet (2 – 5 åringar). Även anmälan till förskoleundervisningen sker via den elektroniska ärendehanteringen. Anmälan till förskoleundervisning sker i januari och vi informerar skilt om detta bl.a. på Vasa stads webbplats. Ansökan till klubbverksamhet sker under våren och tilläggsinformation om ansökningstiden finns på öppna småbarnspedagogikens webbplats.

Man kan även uppskatta barnets blivande dagvårdsavgift med hjälp av den elektroniska avgiftsräknaren.

Länken till småbarnspedagogikens elektroniska ärendehantering 
 

Den elektroniska vårdtidsbokningen

Programmet kommer att tas i bruk i februari vid på Gustavsborgs daghem, Inkerinpuiston päiväkoti, Paakarin päiväkoti, Tervajoen päiväkoti samt hos några familjedagvårdare. Till sommaren 2019 kommer programmet att användas i alla Vasa stads enheter för småbarnspedagogik.
Läs mer via denna länk (pdf)

 

Länken till den elektroninska vårdtidsbokningen (webläsaren, fungerar också i mobilen).
Länken till brukanvisningar för den elektroniska vårdtidsbokningen (video, Youtube)
Länken till installationsanvisningar för mobilapplikationen Tieto Edu (pdf) 

 

Register- och dataskyddsbeskrivningar:
Datasekretesredogörelse – Småbarnspedagogiska tjänster (pdf)
Datasekretesredogörelse – Småbarnspedagogikens datasystem Effica Läsnä (pdf)

Tilläggsinformation