Du är här

Om Vasa

Den elektroniska ärendehanteringen inom småbarnspedagogiken

Via småbarnspedagogikens elektroniska ärendehantering kan du ansöka om plats inom småbarnspedagogiken, anmäla barnet till förskoleundervisning osv.

Via småbarnspedagogikens elektroniska ärendehantering kan du ansöka om plats inom småbarnspedagogiken eller om en klubbplats till det öppna daghemmet (2 – 5 åringar). Även anmälan till förskoleundervisningen sker via den elektroniska ärendehanteringen. Anmälan till förskoleundervisning sker i januari och vi informerar skilt om detta bl.a. på Vasa stads webbplats. Ansökan till klubbverksamhet sker under våren och tilläggsinformation om ansökningstiden finns på öppna småbarnspedagogikens webbplats.

Man kan även uppskatta barnets blivande dagvårdsavgift med hjälp av den elektroniska avgiftsräknaren.

Länken till småbarnspedagogikens elektroniska ärendehantering.

OBS! Tekniks avbrott p.g.a uppdatering18.4.2018 kl. 12.00 - 16.00.

Register- och dataskyddsbeskrivningar:
Datasekretesredogörelse – Småbarnspedagogiska tjänster (pdf)
Datasekretesredogörelse – Småbarnspedagogikens datasystem Effica Läsnä (pdf)

Tilläggsinformation