Du är här

Upplev Vasa

Småskrake

Småskrake

Mergus serrator
 

luontovaasa_tukkakoskelo_at.jpg

Småskrakhane. Bild Aaro Toivio.

 

Allmänt. Småskraken är en något mindre och mörkare andfågel än storskraken. Hanen känns igen på den spretiga tofsen på det svarta huvudet och på det brunbrokiga bröstet. Småskrakehonan påminner mycket om storskrakehonan. De båda arternas honor skiljs bäst åt på gränsen mellan den bruna halsen och det ljusa bröstet. Hos småskraken är övergången otydlig, hos storskraken är övergången skarp och markant. Småskraken är en nära hotad art enligt Finlands hotklassificering. 

  • Längd 55 cm
  • Häckar på marken
  • Övervintrar i Mellan- och Sydeuropa
  • Äter i huvudsak småfisk

 


Livsmiljö. Småskraken är en allmän andfågel längs kusten och på stora insjövatten. Arten undviker små insjöar. Småskraken trivs ofta i närheten av tärn- och måskolonier.

Förekomst i Vasa. Tyngdpunkten i småskrakens utbredning i Vasa ligger i ytter- och innerskärgården. Arten kan också ses i närheten av stadens stränder och vid havsvikarna. Vid atlaskarteringen observerades småskraken i 150 atlasrutor.

luontovaasa_tukkakoskelo_smaskrake_pesintaindeksikartta.jpg

 

luontovaasa_pesimaindeksi_legenda_sve.jpg