Du är här

Om Vasa

Social- och hälsovårdsverkets projekt

Social- och hälsovårdsverket verkar aktivt i undersöknings- och utvecklingsprojekt, där man utvecklar och effektiverar kompetensen i viktiga funktioner med tanke på den service verket erbjuder. Mer information om de pågående och nyligen genomförda projekten hittar du i den vänstra kanten av sidan.

Undersöknings- och utvecklingsprojekt

I undersöknings- och utvecklingsprojekten är vi ofta en del av samarbetsnätverket och vi fungerar tillsammans med olika intressentgrupper såsom universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitutioner samt med utvecklingsorganisationerna för social- och hälsovårdsbranschen. Elektronisk service och innovativa reformer av servicesystemet är exempel på aktuella undersökningsteman inom social- och hälsovårdsnämnden.


Strategiska förändringsprojekt

De strategiska förändringsprojekten är en del av verkets ledarskapssystem. Dessa fungerar som centrala arbetsredskap, som används och behövs då strategierna verkställs och omfattande förändringar bereds och förs till praktiken. Social- och hälsovårdsverkets ledningsgrupp fungerar som styrgrupp för uppföljningen av dessa projekt.

Under åren 2013-2014 är de aktuella ändringaprojekten bl.a. planering av en ny hälsostation samt inrättande av undersöknings- och undervisningskliniken, minskande av mängden anstaltsvård samt effektivering av serviceutbudet inom serviceboende och hemvård och därtill även uppföljning av ekonomin samt utvecklande av rapporteringen som stöder ledandet av verksamheten.

LääkäritPaperityössä640x427KatjaLösönen