Du är här

Om Vasa

Sommarjobb för ungdomar

Hitsari
Vasa stad erbjuder årligen unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat i social- och hälsosektorn, praktikmöjligheter samt sommarjobbssedlar.

Vasa stads sommarjobb

Sommararjobben 2018 var offentligt lediganslagna under tiden 1.2 – 28.2.2018 i Kommunrekry. Sommarjobben är avsedda för ungdomar som har fyllt 14 år men inte 25 år när sommarjobbet inleds.

Uppgiftsbeskrivningar: läs om våra sommarjobb 2018.

Nytt för år 2018 var att det för unga kom tre olika ansökningsprocesser. 16-24 åringarna sökte genom en ansökningsprocess. Därtill fanns en ansökningsprocess för 14-16 åringar och en för 16-24 åriga ungdomar med funktionsnedsättningar och specialunga. Målet är att genom separata ansökningsprocesser hitta precis det lämpliga sommarjobbet för så många unga som möjligt.

I år fick Vaasa 1845 ansökningar. De mest eftertraktade arbetsuppgifterna 2018 är daghemsarbetare, parkarbetare, åldringsvårdsbiträde, friluftsbiträde för äldre, lönesekreterare och anstaltsvårdare.

Besluten om valen fattas senast 23.3 och de som valts till sommarjobben meddelas personligen. Även de som inte har fått något sommarjobb meddelas.

Sommarjobb ger unga värdefull arbetserfarenhetet.

Vi beaktar också sökande med funktionsnedsättning. Läs på Vasa handikappråds blogg om tidigare sommarjobb som tillgänglighetskartläggare.

 

Examinerade och studerande inom hälso- och vårdbranschen!

Sommarvikariaten ledigförklaras separat i Kommunrekry.

 

Vasa stads praktikansökan

Ansökan till praktikant inom Vasa stad är fortgående och sker via stadens rekryteringsservice.

Praktik inom social- och hälsovård:
Anna-Liisa Kittilä-Rautio tfn 040-7474531
email: anna-liisa.kittila@vasa.fi

Annan praktik:
Tuija Willman tfn 040-1534564
email: tuija.willman@vasa.fi

 

Sommarjobbssedlar för ungdomar, 15–29 år

Man kan i samarbete med ett företag eller en förening söka en sommarjobbssedel ända till 30.4. Sommarjobbssedeln är ett stöd i form av pengar som Vasa stad beviljar privata företag eller föreningar som sysselsätter unga som är över 15 år och under 30 år.

Sommarjobbssedlarna kan sökas 1.2 – 30.4.

Sysselsättningstiden som stöds med sommarjobbssedel är minst 2 veckor: 30 timmar i veckan eller sammanlagt 60 h under sommarperioden (1.5 – 30.9). Det går alltså också med deltidsarbete. Stödet är 30 % av bruttolönen, max. 500 € per arbetare. De första 70 som returnerar blanketten är berättigade till en sommarjobbssedel.

Sommarjobbssedel, utskriften.

Mer information om Sommarjobbssedeln.

 

På stadens sommarjobb