Du är här

Om Vasa

Sommarjobb för ungdomar

Hitsari
Vasa stad erbjuder årligen unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat i social- och hälsosektorn, praktikmöjligheter samt sommarjobbssedlar.

Vasa stads sommarjobb

 

Sommararjobben 2019 kan sökas under tiden 1.2 – 28.2.2019. Obs! Ansökningstiden för stadens sommarjobb förlängs till söndag 3.3 kl. 23.59 på grund av ett tekniskt fel i systemet. 

Sommarjobben är avsedda för ungdomar som har fyllt 16 år men inte 25 år när sommarjobbet inleds.Vid sidan av sommarjobben erbjuds också sommarjobb som varar i två veckor för 15 åringar och en för 16-24 åriga ungdomar med funktionsnedsättningar och specialunga. Vasa fick också för sysselsättandet av unga med specialbehov ett hedersomnämnande av stödstiftelsen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Målet är att genom separata ansökningsprocesser hitta precis det lämpliga sommarjobbet för så många unga som möjligt.

Besluten om valen fattas senast 15.4.2019 och de som valts till sommarjobben meddelas personligen. Även de som inte har fått något sommarjobb meddelas. Obs! Kontrollera även skräppostfilen i din e-post.

Vi ordnar för sommarjobbare en infotillställning 23.5 och 13.6 Anmäl dig till infotillställningen på den elektroniska blanketten:

Anmäl dig till sommarjobb-infon

 

Examinerade och studerande inom hälso- och vårdbranschen!

 

Inom Vasa stads social- och hälsosektor erbjuds mångsidiga sommarjobb för närvårdare, sjukskötare, socionomer, hälsovårdare och fysioterapeuter.

För vårdarbetet förutsätter vi godkända studier inom branschen och 18 års ålder. Till närvårdarvikariaten beaktar vi studerande som är i ett inledande skede av sina studier inom sjukvård samt till vikariaten inom hemvård och handikappservice beaktas också socionomstuderande.

Sommarjobb för vårdare kan sökas från 7.1.2019 och fram till 2.5.2019.

Ansökan sker via Kuntarekry-sidorna:

Närvårdare

Sjukskötare

Fysioterapeut och ergoterapeut

 

Vasa stad deltar Ett ansvarsfullt sommarjobb

 

Vi förbinder oss till pronciperna för ett bra sommarjobb:

  1. Fungerande ansökningserfarenhet
  2. Meningsfullt arbete
  3. Introduktion och handledning
  4. Rättvisa och jämlikhet
  5. En rimlig lön
  6. Skriftligt arbetsavtal och intyg

 

vastuullinenkesäduuni.png

 

www.kesaduuni.org

 

Sommarjobb ger unga värdefull arbetserfarenhetet.

 

Vasa stads praktikansökan

Ansökan till praktikant inom Vasa stad är fortgående och sker via stadens rekryteringsservice.

Praktik inom social- och hälsovård:
Anna-Liisa Kittilä-Rautio tfn 040-7474531
email: anna-liisa.kittila@vasa.fi

Annan praktik:
Anne Lindell tfn 040-1534564
email: anne.lindell@vasa.fi

 

Sommarjobbssedlar för ungdomar, 15–29 år

Man kan i samarbete med ett företag eller en förening söka en sommarjobbssedel ända till 30.4. Sommarjobbssedeln är ett stöd i form av pengar som Vasa stad beviljar privata företag eller föreningar som sysselsätter unga som är över 15 år och under 30 år.

Sommarjobbssedlarna kan sökas 1.4 – 30.4.2019 i Vasa stads elektroniska tjänster https://asiointi.vaasa.fi

Sysselsättningstiden som stöds med sommarjobbssedel är minst 2 veckor: 30 timmar i veckan eller sammanlagt 60 h under sommarperioden (1.5 – 30.9). Det går alltså också med deltidsarbete. Stödet är 30 % av bruttolönen, max. 500 € per arbetare. De första 70 som returnerar blanketten är berättigade till en sommarjobbssedel.

För mer information om sommarjobbssedel

 

På stadens sommarjobb