Du är här

Om Vasa

Sommarjobbet gav Markus gnistan till drömyrket

Då Markus Mikkola sökte sitt första sommarjobb som 16-åring, visste han ännu inte vad han skulle göra då han blir stor. Sommarjobbet som uteledsagare för seniorer lät som ett trevligt jobb, där man fick umgås med människor och samtidigt njuta av det fina sommarvädret. Erfarenheterna av sommarjobbet visade sig senare vara viktiga på vägen till hans drömyrke – sjukskötare.
Markus Mikkola_4.4.2019_630

Markus togs varmt emot på sin första sommarjobbsplats, stadssjukhusets avdelningar. Det fanns behov av någon som kan ge dem ett handtag, och Markus kände att hans arbetsinsats var till glädje för såväl skötarna som för de äldre.

- Till mina arbetsuppgifter hörde förutom att vara uteledsagare även att läsa tidningar för klienterna och att ordna små utflykter. Speciellt kommer jag ihåg en solig sommardag, då de äldre ville ta sig till torget och äta jordgubbar. Jordgubbar ville de gärna bjuda även på mig berättar Markus leende.

Markus tycker att man ska komma till sommarjobbet precis som man är. Hurtighet och det att man tar jobbet på allvar, hjälper en att anpassa sig till arbetsplatsen.

- Att komma till en ny arbetsplats är alltid spännande. Ensam behöver man inte grubbla på saker, utan mer erfarna arbetskompisar stöder en alltid när man behöver hjälp, påpekar Markus.

Inte bara grötkokande

Efter gymnasiet sökte Markus till universitetet för att läsa modern finska och kommunikation. Snart upptäckte han att han saknar en mer praktisk bransch och sökte till sjukskötarstudier vid Vasa yrkeshögskola.

- Det var roligt att märka att sommarjobbet med seniorer var nyttigt. Det var lättare att studera teori då jag redan hade fått en någorlunda uppfattning om arbetet och förståelse för hur olika slags människor man kan möta i vårdarbetet, säger Markus.

Efter första studieåret fick Markus ett sommarvikariat som vårdbiträde inom hemvården. I början besökte  Markus klienterna och bekantade sig med dem tillsammans med ett mer erfaren vårdbiträde, som guidade honom. Efter en genomgripande inskolning gick arbetsdagarna åt till att cykla runtom Vasa centrum med vårdtillbehören i ryggsäcken.

Markus fick under sommaren besöka många slags hem, där fick han möta seniorer med varierande behov av hjälp.

- Många tror att arbetet inom hemvården är ingenting annat än grötkokning. I verkligheten är arbetet verkligen omväxlande och varje dag är olika. Nu då jag har slutfört en del av vårdbranschens studier,  får jag även utföra basvården och jag får samtidigt värdefull erfarenhet, berättar Markus.

Arbete vid sidan av studierna är omväxlande

Markus har arbetat inom hemvården i två skift: morgnar och kvällar. Några nattskift har Markus inte gjort, vilket han tycker är en positiv sida med arbetet. Om det vid hembesöken uppstår frågor, finns hjälp att få per telefon. Även vårdplanerna och arbetsinstruktionerna finns i mobilen.

Efterfrågan för kunniga finns i så stor grad att man kan jobba vid sidan av studierna. Markus har gjort vårdbiträdevikariat såväl på sommaren som under andra lov. 

Som 24-åring tycker Markus nu att han är inom rätt bransch.  

- Jag rekommenderar arbetet för den som vill hjälpa människor. I detta arbete ser man konkret varje dag att det man gör verkligen är till nytta, och det gör det så givande.

Sommarjobbsansökan för vårdare pågår till 2.5.2019. Ansökan sker Kuntarekry-sidan på adressen www.kuntarekry.fi