Du är här

Om Vasa

Soteuttamo – Österbotten 7.11.2018

ovitaustakuva_-_netti.jpg
Vill du ha mera information och coaching för att utveckla din social-, hälsovårds- och välfärdsservice? Söker du nätverk och partners för att bygga upp eller förverkliga bättre service än tidigare?
Soteuttamo logo

SOTEUTTAMO I ÖSTERBOTTEN 2.0
- förbereder inför förändringen och sammanför experter
onsdagen den 7.11.2018
Vasa - Silveria kl. 14.30 – 18.00


Har du kanske nya idéer, tankar och planer om utvecklingen av social-, hälsovårds- och välfärdsservicen i världen? Kom och dela med dig av dem till oss!
Välkommen till ett öppet evenemang som fokuserar på nätverksbildning och möten riktat till aktörer som tillhandahåller social-, hälsovårds- och välfärdsservice nu och i framtiden.

Konferencier på evenemanget är Hippi Hovi från Företagarna i Finland.
Mer information om Sitras Soteuttamo: www.soteuttamo.fi

PROGRAM 7.11.2018 kl. 14.30 – 18.00

 • Öppning av evenemanget och välkommen
   
 • Soteuttamo – Nätverken ger landskapet livskraft
  Jaana Lappi – projektchef, Arbets- och näringsministeriet (ANM)
  Elina Eerola – sakkunnig, Sitra

   
 • Vad erbjuder vårdreformen serviceproducenterna i landskapet
  Jukka Kentala – förändringsledare, Vårdreformen i Österbotten
   
 • Inspirationsinlägg:
  InMedi Oy – serviceproducentens perspektiv 
  Hennamari Hietala – företagare

  Vasa Settlementförening – serviceproducentföreningens perspektiv
  Kirsi Ikäheimonen – verksamhetsledare

  Sociala Oy – Plattformen för det allmänt goda som stöd för organisationernas serviceproduktion
  Hanna Hauta-aho – sakkunnig, Sociala Oy
   
 • Klinikverkstäder - en verkstad av tre väljs ut
   
 • Fortsatta etapper i Österbotten
   

Programmet kan fortfarande ändras


ORT OCH TID

Tid: onsdagen den 7.11.2018 kl.14.30 – 18.00
Plats: Silveria - auditoriet, Krutkällarvägen 4, Vasa
Programmet är tvåspråkigt (finska – svenska). Kaffeservering.

KLINIKVERKSTÄDERNA

Du kan välja klinik enligt eget intresse. Det finns plats för högst 25 deltagare i en verkstad. Verkstäder som du kan välja:
1. Verksamhetens genomslagskraft i samhället som konkurrensfördel | leds av Saila Tykkyläinen – Vaikuttava Yritys
2. Service- och produktutformning för social- och hälsovårdsklienter | leds av LUOTAIN Consulting Oy
3. Nya affärsverksamhetsmodeller i affärsverksamhetsmiljön | leds av LUOTAIN Consulting Oy

POP-UP MONTRAR OCH NÄTVERKSBILDNING

I montrarna lär du känna till exempel NTM-centralen i Österbotten, Företagarna i Finland – från Österbotten, Yrkeshögskolan NOVIA, SHM:s försök med personlig budget i Österbotten, Vasanejdens föreningar och Organisation 2.0 Österbotten-projektets aktörer. Ta en kaffepaus och nätverka med hjälp av Speedmatch eller besök Pop Up montrarna.

STREAMING AV EVENEMANGET OCH DELTAGARE PÅ DISTANS

Du kan följa med evenemanget via nätet. Anmäl dig så får du deltagaranvisningarna med en länk till din e-post innan evenemanget börjar.

MER INFORMATION

Elina Eerola, sakkunnig, Sitra - SOTEUTTAMO, elina.eerola@sitra.fi, tfn 0294 618 258
Pirjo Wadén, projektchef, Försöket med personlig budget i Österbotten - SHM, pirjo.waden@vaasa.fi, tfn 040 481 3243
Vesa Kojola, koordinator för tillväxt och internationalisering - NTM-centralen i Österbotten, vesa.kojola@ely-keskus.fi (frågor om anmälan)

MÅLGRUPP

Aktörer inom den offentliga sektorn, aktörer inom tredje sektorn för social-, hälsovårds- och välfärdsfrämjande service (organisationer, föreningar och tjänsteproducentorganisationer), aktörer inom den privata sektorn som producerar social-, hälsovårds- och välfärdsservice, yrkeskunniga och sakkunniga som intresserar sig för social-, hälsovårds- och välfärdsfrämjande service.

PRIS OCH ANMÄLAN

Evenemanget är kostnadsfritt och det serveras kaffe. Anmälan via den elektroniska länken: Anmäl dig här senast måndagen den 5.11.2018.

MEDVERKAR I SAMARBETET

Arvoliitto | Välmåendebranschernas förbund | InMedi | NTM-centralen i Österbotten | Sitra – Soteuttamo | Sociala Oy | SOSTE ry | SHM - Försök med personlig budget i Österbotten | Företagarna i Finland | Arbets - och näringsministeriet (ANM) | Vasa stad | Vasa Settlementförening | Vasanejdens Föreningar – Projekt Organisation 2.0 Österbotten | Yrkeshögskolan NOVIA