Du är här

Upplev Vasa

Sportskytteskola åk 3-9

Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med en idrottsförening. I grenskolorna får barnen och de unga prova på olika grenar och samtidigt får vårdnadshavarna bekanta sig med idrottsföreningens verksamhet.

Sportskytte omfattar många olika grenar. Verksamheten i Action-sportskytteskolan är luftvapenskytte med luftgevär och pistoler. Inom skytte utvecklas koncentrationsförmågan och lugnet. Grunderna i skytte och vapenhantering lärs ut till alla för att bevara säkerheten. Barnen och de unga ges undervisning sittande och elektroniska tavelanläggningar används. Medlemskap i föreningen är inte obligatoriskt. Träningarna inleds i början av oktober, då vi återvänder till inomhusskyttehallen. Det är skäl för vårdnadshavaren att vara med, då grentestningen inleds, men då den unga lär sig kan han eller hon komma till hallen också utan vårdnadshavaren. Övervakarna avlägsnar sig från skyttehallen kl. 19.00, och därför ber vi dig komma till platsen senast kl. 18.30.

Träningstider:

Tisdagar kl. 17.00-19.00
Torsdagar kl. 17.00-19.00

OBS! Träningarna fortsätter till slutet av april.

Plats: Vasa inomhusskyttehall (Wolffskavägen 36). Ingång genom dörren i närheten av Sports Gym och sedan ända upp på vinden.
Utrustning: Lediga och bekväma kläder.
Målgrupp: Flickor och pojkar i åk 3-9
Platsantal: 3-6/gång

Anmälan: Förutsätter ingen separat anmälan.

Ytterligare information: 

Vasa stad / Idrottsservicen
Tuomas Kukkonen
(tf idrottsplanerare 18.2-31.5.2019)
tfn 0400-983993
tuomas.kukkonen@vaasa.fi

Vasa skyttegille - Vaasan ampujat
Jyrki Aronen
Tfn 050 359 2025
jyrki.aronen@netikka.fi