Du är här

Om Vasa

Språkstrategi

Språkstrategin är en kartläggning över den nuvarande praxisen i Vasa samt också en strategi och vision om hur vi kan vidareutveckla och förbättra språkinlärningen, språklig mångfald och användningen av språken.

Sektordirektören för Vasa stads bildningssektor Christina Knookala har i Vasa tillsatt utvecklingsgrupper inom utbildningen, vilka har fått  i uppgift att utveckla och planera utbildningssektorns verksamhet i Vasa.

Språkstrategigruppen är en av dessa utvecklingsgrupper inom utbildningen. Språkstrategigruppen har bland annat fått i uppgift att göra upp en språkstrategi till Vasas bildningssektor.

Språkstrategin är en kartläggning över den nuvarande praxisen i Vasa samt också en strategi och vision om hur vi kan vidareutveckla och  förbättra språkinlärningen, språklig mångfald och användningen av språken.

 

Språkstrategi (pdf)
Vasa stad, bildningssektorn