Du är här

Om Vasa

Stadens offentliga byggnader

Bekanta dig med stadshuset, styrelsegården och landshövdingshuset. Bekanta dig också med historia av Vasas byggnader.

Stadshuset

 

Kaupungintalo

 

Vasa stadshus, som har planerats av arkitekt Magnus Isaeus från Stockholm, blev i slutet av år 1883 färdigt som stadens förvaltnings- och ämbetsverkshus; byggnaden hade bland annat en brandstation. Till stilen representerar det byggnadshistoriskt värdefulla huset närmast nyrenässans och nybarock. Taket inne i festsalen är inramat av 14 symboliska kvinnogestalter som är målade i pastellfärger och som representerar konst, vetenskap, handel och industri.

I södra ändan av stadshusets västra fasad ses Karl IX:s relief. I fasadens norra ända finns riksföreståndarnas relief. Många olika inrättningar, ämbetsverk och organ har under årens lopp haft verksamhet i stadshusets lokaler. Stadsorkestern har fortfarande sina repetitioner där och konserterna hålls i den praktfulla festsalen. I bottenvåningen finns stadens konsthall i den tidigare brandstationens utrymmen.

Senaatinkatu 1
Katso 360 panoraamakuvaa kaupungintalosta

 

Styrelsegården

 

Hallintotalo

C.A. Setterberg planerade den nuvarande styrelsegården som bostadshus och apotek för apotekare Lindebäck. Huset stod klart år 1862 och var då hälften av sin nuvarande storlek. Den tillbyggnadsdel som vetter mot torget och som planerades av Carl Schoultz år 1929 har byggts som en spegelbild av den ursprungliga byggnaden mot havssidan. Vasa stad köpte huset år 1911.

I nedre våningen fanns förutom apoteket även apotekarens bostad. Rummen på andra våningen hyrde Lindebäck ut som skollokaler till finska staten under en tioårsperiod. Senare, när staden hade köpt huset, fick Österbottens museum densamma övre salen som utställningslokal för sina samlingar.

Numera används styrelsegården av Vasa stads centralförvaltning. I första våningen finns ekonomisektorn, stadens centralregistratur och översättningsbyrån. Andra våningen används av stadskansliet. Där sitter bland andra stadsdirektören och sektordirektörerna. De högsta förtroendeorganen, stadsfullmäktige och stadsstyrelsen sammanträder på denna våning. På tredje våningen finns stadens kommunikationsenhet och stadsfullmäktiges läktare dit man kan komma för att följa fullmäktiges möten. I styrelsegårdens källare finns stadens centralarkiv och fullmäktigegruppernas mötesrum.

Vaasanpuistikko 10
Katso 360 panoraamakuvaa hallintotalosta

 

Landhövdingshuset

 

Maaherrantalo

 

I november år 1856 ordnade Vasa stads byggnadskommitté den första auktionen om stadens tomter. Handelsrådet August Alexander Levón köpte tomten Skolhusgatan 2. Han lät aldrig bygga något på tomten utan sålde den år 1862 till brukspatron Gustaf August Wasastjerna. På tomten planerade länsarkitekt Carl Axel Setterberg i enlighet med tidens strömningar ett tvåvånings stenhus i nygotisk stil. Karakteristiskt för byggnaden var hörntornen, bågfönstren och den sparsamma fasadutsmyckningen. Huset blev färdigt år 1865 och kallades Wasastjernska palatset.

Av ekonomiska skäl blev Wasastjerna tvungen att sälja sitt palats till handelsrådet Herman Rosenberg år 1870. Efter det ändrades husets ägarförhållanden flera gånger ända till år 1895 när staten köpte huset som guvernörsresidens och industriskola. År 1918 sammanträdde finska senaten, dvs. ”Vasas regering”, i de lokaler i huset vilka användes som industriskola. Under samma tid var även regeringstruppernas högkvarter, under ledning av överbefälhavare general Carl Gustaf Emil Mannerheim, förlagt på första och andra våningen. År 1938 blev industriskolans lokaler lediga och i huset placerades länsstyrelsens avdelningar, bl.a. byggnadskontoret och Korsholms polis.

I den länsreform som genomfördes i september 1997 anslöts Vasa till Vänstra Finlands län, vars residensstad var Åbo. Även landshövdingen flyttade dit, och någon tjänstebostad behövdes inte längre. Landshövdingshuset övergick i stadens ägo år 2000. Källaren och första våningen används av Österbottens museum. Stadens representationslokaler finns i andra våningen, bortsett från ett hörnrum som har inretts som ett Mannerheim-museum till minne av den tid han bodde i huset.

Koulukatu 2

 

Text: Salli Hietikko, Eva Reinikainen

Bilder: Salli Hietikko, Eva Reinikainen, Jaakko Salo, Virtual Vaasa