Du är här

Om Vasa

Småbarnsfostran

På småbarnspedagogikens sidor finns information om dagvård, förskoleundervisning och lekverksamhet.

Till småbarnspedagogik hör

  • daghemmen
  • familjedagvård som sker i famijedagvårdarens eget hem, gruppfamiljedaghemmen och reservdaghemmen inom familjedagvården
  • öppna daghemmen
     

Småbarnspedagogikens kundbetjäning ger information och råd t.ex. om

  • om ansökan till dagvård,
  • anmälan till förskoleundervisning,
  • dagvårdsavgifter
  • ansökan om det selektiva tillägget

Till småbarnspedagogikens kundbetjäningssida via denna länk.

Läs mera:

Länk till Vasa stads plan för småbarnspedagogik (Opintopolku.fi/eperusteet, pdf)

Länk till grunderna för småbarnspedagogik, Utbildningsstyrelsen (pdf)

Location

Tilläggsinformation

Servicechef / Östra området
Phone numbers: 
Telefon, direkt
06 325 2695
Mobiltelefon
040 581 2572
E-postadress: 
Småbarnspedagogik
Servicechef / Norra området
Phone numbers: 
Telefon, direkt
06 325 3124
Mobiltelefon
0400 690 010
E-postadress: 
Småbarnspedagogik
Servicechef / Centrum området
Phone numbers: 
Telefon, direkt
06 325 2668
Mobiltelefon
040 186 5993
E-postadress: 
Småbarnspedagogik