Du är här

Om Vasa

Förskoleundervisning

Den lagstadgade, avgiftsfria förskoleundervisningen (fyra timmar per dag) som anordnas av kommunen erbjuds alla barn under skolåldern året innan barnet blir skolpliktigt. I Vasa ordnas förskoleundervisningen i daghemmen. Verksamhetsår 2018 - 2019 börjar 16.8.2018 och slutar 31.5.2019.

Förskoleundervisningen i daghemmen är en del av småbarnspedagogik som startar redan när barnet kommer i dagvård. Förskoleundervisningen i daghemmen är systematisk och långsiktig undervisning och fostran. Målet för undervisningen är att stödja barnets uppväxt och utveckling året innan skolplikten infaller. Målet är också att stödja barnets inlärningsfärdigheter samt erfarenheten av att känna glädje i inlärningen.

Förskoleundervisningen baserar sig på grunderna i läroplanen för förskoleundervisningen som Utbildningsstyrelsen godkänt och som man i Vasa har utgått ifrån när en gemensam läroplan uppgjorts för hela kommunen. Daghemmens egna läroplaner för förskoleundervisningen baserar sig på Vasa stads läroplan för förskoleundervisningen.
 

INTAGNING AV ELEV TILL FÖRSKOLEUNDERVISNING 

 

Inom förskoleundervisning tillämpas närskolegränserna inom grundläggande utbildning och kommunen anvisar en förskoleundervisningsplats till barnet enligt lagen om grundläggande utbildning 6 § inom sitt eget geografiska storområde.

Nämnden för fostran och undervisning, svenska sektion 22.11.2018 § 30, riktlinjer för beslutsfattande beträffande elevantagning till
förskoleundervisning i Vasa samt förskoleplatserna läsåret 2019-2020
(pdf).

Daghemmen som erbjuder förskoleundervisning 2019 – 2020 (pdf, länken öppnas 17.1.2019).

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN FÖR BARN FÖDDA 2013 BÖRJAR I AUGUSTI 2019.

 

Anmälan till förskoleundervisningen (verksamhetsår 2018 – 2019) sker under tiden 17.1.2019 – 31.1.2019.

Anmälan till förskoleundervisningen görs elektroniskt. Det går inte att välja en specifik enhet utan barnet anmäls till det storområde där hen bor då förskoleundervisningen börjar. 
I den elektroniska anmälan bör frågan om barnet anmäls till den svenskspråkiga- eller finskspråkiga förskolan kryssas i.

Obs! Om barnet utöver förskoleundervisning (4 h/dag) också behöver småbarnspedagogik, ska önskemål om dagvården också anges i den elektroniska anmälan.

Vasa stad samarbetar med Vasa Övningsskola gällande förskoleundervisning och ordnar en gemensam anmälan till förskoleundervisning. Vasa övningsskola påbörjar ett 3-årigt försök i augusti 2018. Förskoleundervisning anordnas tillsammans med åk 1 inom den grundläggande utbildningen. Undervisningen genomförs delvis tillsammans med åk 1 och delvis differentieras undervisningen. Till denna grupp kan antas sex barn, som enbart deltar i förskoleundervisning. Utöver förskoleundervisning erbjuds ingen småbarnspedagogik för elever i denna grupp. Elever som tas till gruppen ska bo inom Vasa övningsskolas skoldistrikt. Om det finns fler barn än platser lottas dessa förskoleplatser ut (nämnden för fostran och undervisning, svenska sektion 22.11.2018 § 30).
Intresse att delta i Vasa övningsskolans förskoleundervisning skall meddelas genom att kryssa i punkten ”intresserad av övningsskolans förskolegrupp…” 

Beslut om elevintagning skickas till vårdnadshavarna i april 2019. Förskoleelevens placeringsplats framgår av beslutet.

Andra ansökningsomgången till förskoleundervisning

Lediga platser inom den finskspråkiga förskoleundervisningen kan nu sökas. Ansökan görs elektroniskt under tiden 13–24.5.2019. Man kan även ansöka om en annan förskoleundervisningsplats än den som kommunen anvisar för barnet i förskoleåldern, om det finns lediga platser. Man kan välja ett alternativ i ansökan, dvs. att man kan ansöka om endast en ny förskoleplats i ett daghem. 

Lediga platser till förskoleundervisningen under läsåret 2019–2020
(ändringar möjliga)

Daghem Adress Platser
Alkulan päiväkoti

Rossgatan 1, 65380 Vasa

4
Esikon päiväkoti Kapellbacksvägen 6, 65370 Vasa 2
Isolahden päiväkoti 
(Isolahden koulu)
Bollgatan 17, 65230 Vaasa 11
Länsimetsän päiväkoti Västerskogsvägen 10, 65280 Vasa 18
Metsäkallion päiväkoti Borgaregatan 34, 65230 Vasa 8
Paakarin päiväkoti Frängsdalsvägen 3, 65280 Vasa 2
Pikku kasarmin päiväkoti Östra kasärngatan 7 - 9, 65100 Vasa 3
Punahilkan päiväkoti Vargvägen 4, 65350 Vasa 3
Ristinummen päiväkoti Köpstigen 12, 65370 Vasa 4
Tervajoen päiväkoti Malamovägen 2, 66440 Tervajoki 2
Päiväkoti Tiitiäinen Handelsesplanaden 1, 65100 Vasa 1
Villin lännen päiväkoti Porinmäkigränden 1, 66500 Lillkyro 4

Besluten om förskoleundervisningsplatserna under den andra ansökningsomgången skickas till familjerna inom juni. 

Elektronisk anmälan till förskoleundervisning 

Ifall du behöver hjälp med den elektroniska anmälan kan du ta kontakt med servicechef Maria Karvonen, tfn 06 325 3124, epost maria.karvonen@vasa.fi

Om det dyker upp problem med den elektroniska kommunikationen, kan du ta kontakt via följande link.
Respons

Se även ansökan om dagvård.

OBS!
Förskoleundervisningen för de barn som har behov av skiftesvård eller kvällsvård ordnas vid Rödluvans daghem.

Lovtider under verksamhetsår 2018 – 2019
Höstlov 15.10 – 19.10.2018
Självständighetsdag 6.12.2018
Jullov 24.12.2018 – 6.1.2019
Sportlov 25.2 – 1.3.2019
Påsk 19.4 – 22.4.2019
Första maj 1.5.2019
Kristi himmelsfärdsdag 30.5.2019

Länken till Vasa stads läroplan för förskoleundervisning 1.8.2016 – (Opintopolku.fi/eperusteet, pdf)

 

Tilläggsinformation