Du är här

Om Vasa

Öppen småbarnspedagogik

Den öppna småbarnspedagogiken i Vasa är systematisk och målinriktad, och baserar sig på planen för småbarnspedagogik (så kallad vasu). Den öppna småbarnspedagogiken erbjuder verksamhet vid öppna daghem samt klubbverksamhet.

Det centrala i den öppna småbarnspedagogiken är lek, motion, utforskning och konstupplevelser. I verksamheten ingår bl.a. musik, handens färdigheter, miljöfostran och motion. Leken har en central roll i verksamheten.

Verksamheten vid öppna daghem är avsedd för samtliga Vasabarn som är under skolåldern samt för deras föräldrar och vårdare. Ingen förhandsanmälan behövs för att kunna delta i verksamheten. Verksamheten är avgiftsfri.

Barn och familjer som omfattas av den öppna småbarnspedagogiken har vid behov möjlighet att få stöd även av specialdagvården i ärenden som hänför sig till barnets uppväxt och utveckling.

Det öppna daghemmet har som mål att

  • stöda familjerna i barnuppfostran
  • ge familjerna möjlighet att bekanta sig med andra familjer
  • erbjuda barnet leksällskap och mångsidig verksamhet i vardagen, samt ge föräldrarna möjlighet till kamratgrupp

 

Klubbverksamheten vid öppna daghem

 

Klubben i ett öppet daghem är en bra alternativ verksamhetsform i stället för hel- eller halvdagsvård. Barnet kan delta i en klubb som samlas två gånger i veckan. För vartdera barnet görs upp ett serviceavtal då klubbverksamheten inleds, likaså en egen plan för småbarnspedagogik inom klubbverksamheten (en så kallad klubb-vasu).

  • Klubbarna vid öppna daghem är avsedda för barn som inte är i kommunal dagvård och som är bosatta i Vasa.
  • Primärt är klubben avsedd för barn i åldern 2,5–5 år. Klubbverksamheten sker två gånger i veckan, 3–4 timmar per gång.
  • Klubben är ett bra alternativ för ett barn som inte är i behov av dagvård utan annan regelbunden gruppaktivitet. Barnet kan ha endast en klubbplats.
  • Klubben följer förskoleundervisningens verksamhetstider.
  • Barnets hemvårdsstöd bibehålls även om barnet deltar i öppna daghemmets klubb.

Klubbverksamheten har som mål att

  • stöda barnets självkänsla och självständighet
  • erbjuda mångsidig, planerad och ledd verksamhet för barnen
  • stöda barnets kunskaper i att fungera som individ och i grupp
  • väcka ett positivt sätt att förhålla sig till inlärning av nya saker

Länk till avgifter som uppbärs för verksamheten vid öppna daghem.

 

Verksamhetsperioden 2018 – 2019

Klubbarna börjar vecka 32.

Ingen verksamhet ordnas på öppna daghem under följande lovtider:

  • Höstlov 15.10 – 20.10.2018
  • Självständighetsdag 6.12.2018
  • Jullov 24.12.2018 – 6.1.2019
  • Sportslov 26.2 – 2.3.2019
  • Påsk 19.4. – 22.4.2019
  • Första maj 1.5.2019
  • Kristi himmelsfärdsfag 30.5.2019

 

autot_automatolla.jpg

 

Klubbenas verksamhetstider 2019-2020

 

Gerbyn avoin päiväkoti  (öppet: må-ti klo 9-13, ons och fre klo 8.30-12.30, to klo 8.30-15)

Kluppen: ons-fre klo 8.30-12.30

Babyöppet: må klo 10-11 (2-5v.)

                     to klo 13-15 (under 1v.)

Öppna daghem: må och ti klo 9-13

Huutoniemen avoin päiväkoti  (öppet: må klo 9-15, ti-to klo 8.30-12.30, fre klo 9-13)

Kluppen: ti-to klo 8.30-12.30

Babyöppet:må klo 13-15

Öppna daghem: må och fre klo 9-13

Ristinummen avoin päiväkoti:  (öppet: må-ons klo 8.30-15, to-fre klo 9-15)

Kluppen: må-ons klo 8.30-12.30 (liikuntapainotus)

Babyöppet: fre klo 13-15

Öppna daghem: må-ons klo 13-15, to-fre klo 9-15  (seikkailurata: to klo 11-13 sekä kirppujumppa (3-5v.): pe klo 11-12)

Vaahteramäen avoin päiväkoti/Öppna daghemmet Lönneberga:  (öppet: må och fre klo 9-15.30, ti-to klo 8.30-15)

Kluppen: ti-to klo 8.30-12.30 (språkdusch)

Babyöppet: ti-to klo 13-15

Öppna daghem: må och fre klo 9-15.30 (tvåspråkig)


Länk till sidan om Gustavsborgs öppna daghem.
Länk till broschyren om lekverksamhet. (pdf)

Länk till de finskspråkiga öppna daghemmen.

Länk till ytterligare information om ansökan om klubbverksamhet.

Länk till uppsägning av klubbplats vid öppet daghem, utskrivbar. (pdf)

 

Mer information om verksamheten fås av personalen och föreståndarna vid de öppna daghemmen samt av servicechef Eija Haldin.
 
 

Tilläggsinformation