Du är här

Om Vasa

Småbarnspedagogikens enheter områdesvis

Här hittar du småbarnspedagogikens enheter områdesvis:

CENTRUM

 

Centrum

Gustavsborgs daghem
Daghem Lill kasern
Strandsvalans daghem (*
Folkhälsans daghem (*

Familjedagvård

Öppet daghemmet Lönneberga (innehållet på kommande), länken till den finskspråkiga webbplatsen "Vaahteramäen avoin päiväkoti" 

 

Sunnanvik-Högbacken-Sandviken

Rödluvans daghem

Familjedagvård

 

Sundom

Sundom daghem
Vindängens daghem
 
 

NORR

 

Brändö-Dragnäsbäck-Vöråstan

Kaptensgatans daghem
Malmögårdens daghem
Manna daghem (*
Vikinga förskola

Nallebo
Familjedagvård

Böle-Hemstrand-Skogsberget

Hemstrands daghem

Familjedagvård

Gerby-Storviken-Västervik 

Björkdungens daghem
Granvikens daghem
Kolibridalens daghem

Familjedagvård

ÖSTER

 

Höstves-Kabellbacken-Korsnäståget-Gamla Vasa

Haga daghem

Familjedagvård

Roparnäs-Klemetsö-Melmo-Bobäck-Orrnäs

Trollbergets daghem

Familjedagvård

Merikart-Tervajoki-Lillkyro

Haga daghem

 

*) Köpservicedaghem och servicesedeldaghem

Vasa stads småbarnspedagogik köper dagvårdsplatser av köpservicedaghem eller beslutar om servicesedel till de privata daghemmen som Vasa stad godkänner till tjänsteproducenter.

Verksamheten på köpservicedaghemmen eller på servicesedeldaghemmen grundar sig på lagen om småbarnspedagogiken och förordningar och de följer samma regler och beslut som stadens egna enheter. Småbarnspedagogik på köpservicedaghem eller på servicesedeldaghem är småbarnspedagogik ordnad av kommunen, och familjen får inte stödet för privat vård av barn.

Ansökan till småbarnspedagogik görs på samma sätt som till kommunal småbarnspedagogik. Klientavgiftterna bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och är samma som inom den kommunala småbarnspedagogiken.
Länk till ytterligare information om servicesedeln och privat daghemsvård.

Länk till ytterligare information om klientarvgifter inom småbarnspedagogik.
Länk till småbarnspedagogikens finskspråkiga enheter områdesvis.
Länk till småbarnspedagogikens elektroniska ärendehantering.

Länk till kontaktuppgifter till småbarnspedagogikens servicehandledning


 

 

 

Tilläggsinformation