Du är här

Om Vasa

Kuula-institutet

Kuula-institutet upprätthålls av Vasa stad och är en läroinrättning för musik och dans. Det grundades 1952 och fick år 1956 rätten att använda tonsättaren Toivo Kuulas namn. Institutets högkvarter finns i Vasa och filialer finns i Laihela och Storkyro.

Kuula-institutet leds av en rektor och är underställt utbildningsnämnden. I Kuula-institutet kan man studera klassisk musik och rytmmusik, på dansavdelningen klassisk balett och nutidsdans. Musik- och dansfostran i tidig ålder ges i musiklekskolan och barndansen.

Verksamheten följer lagen om den grundläggande konstundervisningen. Kuula-institutets läroplan är uppgjord enligt Utbildningsstyrelsens läroplansgrunder.

I Kuula-institutet studerar årligen nästan 1300 barn och ungdomar musik och dans, av vilka en del också med målet på yrkesinriktade studier. Drygt 50 musik- och danspedagoger sköter om undervisningen.

 

Bekanta dig med utbudet på undervisningen här!

Rapport från virvatulienkäten

Läroplan för Kuula-institutet

Läroplan i musik (avvikande läroplan)

Frånvaroregler

Behandlingsgrund för personuppgifter

 

Postadress:
Kuula-institutet
PB 3
65101 Vasa

Besökadress:
Skeppsgatan 16, Vasa

Kuula-opisto