Du är här

Om Vasa

Bokslut

Kommunens räkenskapsperiod är ett kalenderår. För varje räkenskapsperiod ska ett bokslut uppgöras före utgången av mars månad. Fullmäktige behandlar bokslutet i juni.

I stadens bokslut ingår verksamhetsberättelse, resultaträkning, tablå över budgetutfallet, balansräkning och noter till bokslutet.  Stadens bokslut kompletteras dessutom med ett koncernbokslut.  I koncernbokslutet ingår förutom stadens bokslut också dotterbolagens bokslut.

 

Bokslut Vasa

Vasa bokslut 2011

Vasa bokslut 2012

Vasa bokslut 2013

Vasa bokslut 2014

Vasa bokslut 2015

Vasa bokslut 2016

Vasa bokslut 2017

Vasa Bokslut 2018

Bokslut Lillkyrö

Vähänkyrön tilinpäätös 2011

Vähänkyrön tilinpäätös 2012