Du är här

Om Vasa

Förvaltningens stadgor

Förvaltningens stadgor

Under förvaltningens stadgor hittar du information om bl.a. organens och tjänsteinnehavarnas uppgifter. 

Förvaltning

Allmän förvaltning:
Förvaltningsstadga, Verksamhetsdirektiv för arkivfunktionen , Direktiv för datasekretessen

Ordningsstadgor:
Ordningslagen, Hamnordning, Byggnadsordning

Ekonomiförvaltning:
Upphandlingsstadgor, Rahastot,  Ekonomistadgan,

Almänna principer för utdelning av understöd

Intern kontroll och riskhantering

Allmänna avfallshanteringsföreskrifter (pdf)
 

Beslutfattande

Koncernanvisningar

Arvodes- och resestadga för Vasa stads förtroendevalda
 

Stadgor gällande Vasa stads stadsstyrelse:
Verksamhetsstadgan för centralförvaltningen,  Intern kontroll och riskhantering

Stadgor gällande kommittéer: Verksamhetsstadga för rådet för personer med funktionsnedsättningar, Verksamhetsstadga för områdeskommittén i de norra stadsdelarna, Verksamhetsstadga för Sundom områdeskommitté, Variskas områdeskommittés verksamhetsstadga, Verksamhetsstadga för undomsfullmäktige, Verksamhetsstadga för ålderådet, Verksamhetsstadga för invandrarrådet

Stadgor gällande nämnder och direktioner: 
 Instruktion för Affärsverket Österbottens räddningsverk,  Instruktion för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti,  Instruktion för läroavtalsväsendet,  Instruktion för Vasaregionens avfallsnämnd, Verksamhetsstadga för byggnadstillsynsväsendet i Vasa stad, Verksamhetsstadga för kultur- och biblioteksväsendet, Verksamhetsstadga för miljöväsendetVerksamhetsstadga för social- och hälsovårdsverket, Verksamhetsstadga för Tekniska Nämnden undersställda resultatområden, Verksamhetsstadga för tjänsteinnehavarorganisationen som lyder under nämnden för utbildning på andra stadiet, Verksamhetsstadga för Vaasan Työväenopiston, Verksamhetsstadga för Vasa arbetarinstitut / Vasa arbis, Verksamhetsstadga för Vasa stads fritidsväsendet, Verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden