Du är här

Om Vasa

Lillkyro lantbruksfonds stadgar

Godkänd av stadsfullmäktige 18.12.2017 § 128

1 §     Lillkyro lantbruksfond består av en donation som Vasa stad när Vähänkyrön Maatalouden Edistämissäätiö avslutades. Fonden inrättades genom stadsfullmäktiges beslut xx.xx.2017 och som kapital för fonden fastställdes 29 251,51 euro.

2 §    Fonden utökas med de räntor som fondmedlen inbringar samt med nya, för detta syfte avsedda medel som eventuellt har donerats till staden.

3 §    Av fondens årliga avkastning delas bidrag ut för att stöda verksamhet i anslutning till jordbruk i Lillkyro.

4 §    Lillkyro områdesnämnd beslutar om användningen av fondens medel.

5 §    Ekonomiverket sköter fondens bokföring och medelsplacering.

5 §    Rahaston kirjanpidon ja varojen sijoitukset hoitaa kaupungin talousyksikkö