Du är här

Om Vasa

Stadsutvecklingen

Stadsutvecklingen är ett resultatområde inom centralförvaltningen som ansvarar för näringslivsfrågor, regional utveckling, strategisk planering, statistikproduktion, för den internationell verksamheten och EU-ärenden samt koordinerar stadens projektverksamhet.

Stadsutvecklingen utvecklar och ansvar för stadens strategiarbete samt utvecklar stadens verksamhets- och förvaltningsstruktur.

Regional utveckling och regionalt samarbete är ett brett arbetsområde och verksamheten förverkligas i nära samarbete med andra regionala aktörer.

Stadsutveckling producerar, sammanställer och analyserar statistik, utredningar och program för stadens beslutsfattare och förvaltningar.

Stadens internationella nätverk och EU-ärenden samt utvecklingen och koordineringen av stadens projektverksamhet sköts också av stadsutvecklingen.

Dessutom hör till stadsutvecklingen stadens handikapp- och tillgänglighetsombud, som främjar den bebyggda miljön och tillgängligheten till service.

 

hovioikeudenlallasvaskiluodonsillaltanettivaakanw.jpg