Du är här

Om Vasa

Förvaltningen för social- och hälsosektorn

Social- och hälsovårdsnämnden handhar stadens social- och hälsosektorn och folkhälsoarbetet samt ordnandet av specialsjukvården i staden. Social- och hälsosektorn leds av sektordirektör Jukka Kentala. Som vikarie för Jukka Kentala fungerar resultatområdesdirektören för socialarbete och familjeservice Erkki Penttinen.

Direktören för social- och hälsosektorn
Jukka Kentala
tfn 06 325 2300, 040 718 3660

Direktören för socialarbete och familjeservice
Erkki Penttinen
tfn 06 325 2610, 040 847 2610

Kontaktuppgifter:
Vasa stad
Social- och hälsosektorns gemensam och teknisk stödservice
Krutkällarvägen 4 (besöksadress)
PB 241 (postadress)
65101 VASA

Obs! Dörrarna till ledningen och stödservicen för social- och hälsosektorn vid Krutkällarvägen 4 är stängda 1– 28.7.2019.

Tillgänglighet:

sosiaali-_ja_terveysvirasto.jpg

En tillgänglig bilplats för rörelsehindrade finns vid social- och hälsosektorns gemensam och teknisk stödservice bakom huvudingångens hörn framför Silveria. Busshållplats finns längs huvudvägen. Tillgänglig huvudingång med ramp och automatiska skjutdörrar. Till alla våningar kan man ta sig med hiss eller via trappor. Tillgänglig toalett på restaurangsidan i första våningen. Personalen hjälper vid behov.

Fax 06 317 1035

e-postadresserna: förnamn.efternamn(at)vaasa.fi

Social- och hälsosektorn indelas i fem resultatområden. Social- och hälsosektorns organisationsschema. Vasa Regionala Företagshälsovården fungerar som egen enhet.

Vasa Regionala Företagshälsovård
Verkställande direktör Teemu Paavola
tfn 06 325 2559, 040 702 8244
www.vaasanaluetyoterveys.fi

Leds av sektordirektör

HR-controller
tfn 06 325 8296

Resultatområden:

Socialarbete och familjeservice
Direktören för socialarbete och familjeservice
Erkki Penttinen
tfn 06 325 2610, 040 847 2610
Socialarbete och familjeservices organisationsschema

Hem- och anstaltsvård
Direktören för hem- och antaltsvården
Leif Holmlund
tfn 06 325 1644, 0400 737 332
Hem- och anstaltsvårdens organisationsschema

Hälsovårdsservice
Ledande överläkare och direktören för hälsovårdsservice
Markku Sirviö
tfn 06 325 1634, 040 544 0575
Hälsovårdsservices organisationsschema

Gemensamma och teknisk stödservice
Förvaltningschef, servicesområdesdirektör i gemensamma och teknisk stödservice
Maria Liukkonen
tfn 06 325 2308, 0400 905 307

Samverksamhetsområdet Vasa-Laihela
Direktören för samverksamhetsområdet Vasa-Laihela
Tarja Koukkunen
tfn 06 325 8286, 040 356 4850
Samverksamhetsområdets Vasa-Laihela organisationsschema

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsväsendet
Jukka Kentala, sektordirektör
HR-controller
Leif Holmlund, resultatområdesdirektör hem- och anstaltsvård
Anne Humalamäki, representant för personlen
Tarja Koukkunen, resultatområdesdirektör samverksamhetsområdet Vasa-Laihela
Maria Liukkonen, förvaltningschef
Tuula Hartman, jurist
Teemu Paavola, verkställande direktör, Vasa Regionala Företagshälsovård
Erkki Penttinen, resultatområdesdirektör socialarbete och familjeservice
Markku Sirviö, ledande överläkare
Camilla Mäkinen, tf. ledande överskötare

Jaana Hytönen fungerar som sekreterare i ledningsgruppens möten.

Instruktion för social- och hälsovårdsväsendet
Social- och hälsosektorns verksamhetsstadga
(innehåller också samverksamhetsområdets stadga)
Social- och hälsovårdsnämnden
Medlemmarna i social- och hälsovårdsnämnden