Du är här

Om Vasa

Alvar-tjänsten i Vasa

Kuva Alvar-sanasta
Med hjälp av Alvar-bildtelefontjänsten får många av hemvårdens och Seniorcentrets klienter hemvårdsservice, rekreationsverksamhet, verksamhet som främjar funktionsförmågan och rehabilitering.

Tjänsten är betydande nationellt, eftersom det är bara i Vasa som bildtelefontjänsten produceras tillsammans av såväl hemvården som Seniorcentrets rekreationsverksamhet, fysioterapi och geriatriska poliklinik.

Tjänster inom hemvården

Via bildtelefontjänsten Alvar gör vårdarna en del av hemvårdens besök virtuellt. Då en vårdare har tid för att träffa en klient, ringer vårdaren upp klienten och förbindelsen öppnas automatiskt. Vårdaren diskuterar med klienten om vad som ska göras som följande.

Genom Alvar-bildtelefontjänsten handleds klienten till att fungera självständigt i sitt hem. Hemvårdsverksamheten baserar sig på klientens behov och den service som överenskommits med honom eller henne. Genom Alvar-tjänsten sköts dock inte alla besök inom hemvården.

Program som upprätthåller konditionen, rekreationsverksamhet och upprätthållande av minnet

I Alvar-tjänsten erbjuds varje vecka gymnastik med fysioterapeuterna. I tjänsten har för klienternas bruk spelats in program som upprätthåller konditionen, såsom stolgymnastik. I Alvar-tjänsten kommer klienten genom bildtelefonen med i rekreationsverksamheten med en handledare eller en annan person, till exempel till havsstranden eller för att pyssla.

Stunderna i Alvar-tjänsten är interaktiva och deras innehåll utvecklas tillsammans med klienterna. Hemvårdens och Seniorcentrets anställda har en studio för inspelning av programmen till sitt förfogande.

Program som produceras av minnespolikliniken för att upprätthålla minnet är också under planering. I tjänsten deltar också andra enheter inom Vasa stad, såsom daghem och skolor. Dessutom bedrivs samarbete med föreningar och frivilliga. Program produceras både på finska och på svenska. Inom hemvården betjänas klienterna på deras modersmål.

Tekniskt kunnande behövs inte

Tjänsten är avsedd i huvudsak för äldre som omfattas av Vasa stads hemvårds och Seniorcenters service. Alvar-tjänsten testas för närvarande också av äldre inom närståendevården och deras närståendevårdare. Tjänsten kan användas av en klient som kan tala och röra sig i sin lägenhet.

Något tekniskt kunnande behövs inte. Apparaterna placeras i klientens hem så att man från apparaten exempelvis ser vardagsrummet eller köket enligt överenskommelse. Apparaterna installeras så att de passar in i hemmets inredning och inte medför olägenheter då klienten ska röra sig.

Mer information om tjänsten ger:

Sjukskötare och klientansvarig Katja Ketola
Tfn 040 763 5317
katja.ketola@vasa.fi

tf. Serviceansvarig Tuija Nyby
Tfn 040 536 9024
tuija.nyby@vasa.fi