Du är här

Om Vasa

Kan du tänka dig att bli familjevårdare?

Onkilahden leikkipuisto
Vi behöver dig, som bemöter barn och ungdomar med värme och förståelse och som är villig att öppna ditt hem för dem! Vi behöver familjevårdare för kortvarig och långvarig vård, samt stödfamiljer

Familjevård innebär att ett barn eller ungdom, som behöver vård utanför det egna hemmet, får omvårdnad i en privat familj. Familjevård ges av familjevårdare som kallades tidigare för fosterföräldrar och familjehemmet fosterfamilj. En privat familj som tillhandahåller familjevård kallas familjehem.

Familjevård används både som vård utom hemmet för omhändertagna barn och unga och som som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Anledningarna till att ett barn eller ungdom inte kan bo hemma kan vara många och olika, t.ex. missbruk, psykisk ohälsa, andra svårigheter i familjen, förälders sjukdom eller död. Läs mera om familjevårdarens uppdrag

Blev du intresserad? Ta kontakt! Här nedan finns ett formulär där du kan anmäla ditt intresse utan att du förbinder dig till något. Därefter ringer vi upp dig och berättar mer och svarar på de frågor du har. Du kan naturligtvis också ringa oss.

Information om familj som önskar öppna sitt hem för ett barn (pdf)

Vasas familjevårdsteam:

 

Kanske du är intresserade av: Kortvarig familjevård