Du är här

Om Vasa

Kan du tänka dig att bli stödfamilj?

Kuva perheestä rannalla
En stödfamilj är en helt vanlig familj, som har tid, utrymme och engagemang och möjlighet att regelbundet ta emot ett barn i det egna hemmet och vardagen.

Barn som behöver stödfamilj bor för det mesta i det egna hemmet, men vistas regelbundet hos stödfamiljen, t.ex. en helg i månaden och eventuellt under längre lov. En socialarbetare bedömer barnfamiljens behov av stödfamilj och därefter inleds vistelserna.

Stödfamiljens uppgift är att och ge barnet trygghet, stöd, omsorg ,uppmärksamhet och närvaro. Via stödfamiljen får barnet fler vuxna och nya erfarenheter och upplevelser. Med hjälp av en stödfamilj kan barnets familj få stöd och hjälp i en påfrestande situation och vardag. Uppdraget kan ge mycket glädje åt såväl barnet, dess familj som själva stödfamiljen.

Vem kan bli stödfamilj?

Vanliga, trygga, friska vuxna med stabil livssituation och vanligt vardagsliv kan bli stödfamilj. En barnfamilj, ett par utan barn eller en ensamboende kan fungera som stödfamilj.

Stödfamiljer behövs till barn och unga i olika åldrar. Det viktigaste är att man har tid och engagemang över för ett extra barn, ett förhållningsätt till barn som kännetecknas av förståelse och empati samt förmåga att samarbeta med barnets föräldrar. Uppgiften förutsätter ingen särskild utbildning.

Hurudant stöd får man som stödfamilj?

Som stödfamilj får du ekonomisk ersättning i form av arvode och kostnadsersättning för de dagar barnet vistats i familjen.

Åt stödfamiljerna ordnas ett utbildnings-/kamratstödtillfälle en gång i året.

Den viktigaste samarbetspartnern är barnets föräldrar, med vilka stödfamiljen öppet skall diskutera frågor gällande barnet. Stödfamiljen kan vid behov alltid vara i kontakt med barnets ansvariga socialarbetare eller familjevårdsteamet om det är något stödfamiljen funderar över.

Här nedan finns ett formulär där du kan anmäla ditt intresse utan att du förbinder dig till något. Därefter ringer vi upp dig och berättar mer och svarar på de frågor du har. Du kan naturligtvis också ringa oss.

Uppgifter om familj som önskar bli stödfamilj (pdf)

Vasas familjevårdsteam