Du är här

Om Vasa

Till serviceproducenter - Personlig budget som en del av servicen för äldre i Österbotten 2019

Kuva jaloista
Social- och hälsovårdsektorerna i Närpes, Jakobstad och Vasa gör ett försök med användning av personlig budget för förverkligandet av servicen för äldre personer i Österbotten. Målgrupperna för försöket i Österbotten är närståendevårdare och -vårdtagare över 55 år (Vasa) och hemmaboende äldre som är i behov av många olika serviceformer samtidigt (Jakobstad och Närpes).

Syftet med försöket är att skapa en verksamhetsmodell för användning av personlig budget i det kommande landskapet Österbotten. Det här försöket ger äldre personer möjlighet till delaktighet i sitt eget liv samt att påverka vilken service man använder. För serviceproducenter möjliggör försöket utveckling av ett flexibelt serviceutbud och att producera service utgående från klientens behov.

Försöket med personlig budget är med 40 personer, som enligt social- och hälsovårdslagstiftningen har rätt till olika tjänster som främjar välmående, hälsa och stödjande av funktionsförmågan.

Personlig budgetering betyder att det görs en planering av klientens service för att få en fungerande servicehelhet enligt klientens behov. En personlig budget är en penningsumma som klienten har möjlighet att använda för att själv ordna den typ av stöd och service som han/hon behöver. Först kartläggs klientens servicebehov tillsammans med en yrkeskunnig person. Därefter kan klienten påverka innehållet i sin klientplan samt välja producent utgående från de serviceproducenter som godkänts i Närpes, Jakobstad eller Vasa.

Ansökningsblanketten till serviceproducenter och anvisningar till registrering 
Fyll i ansökningsblankett  
Anvisningar till registrering och ansökning

Tilläggsuppgifter:
projektchef Pirjo Wadén, tfn 040 481 3243, pirjo.waden@vasa.fi
projektarbetare Anne Kemppainen, tfn 040 663 0266, anne.kemppainen@vasa.fi

Vad är Soteuttamo?

Soteuttamo är verktygsbacken för reform och utveckling av social- och hälsovårdsservicen.

Den för samman framtidens aktörer såväl från vårdbranschen som från övriga branscher för att främja ekosystemtänkandet och skapa nya former av samarbete. Soteuttamo är lågtröskelevenemang, vilka är ämnade för aktörer inom den offentliga, privata och den tredje sektorn. Se Elina Eerolas finskspråkig förevisning 2.5.2018 (ppt)

stm_logo_virallinen_rgb_sv.jpg

 

sinun_pohjanmaasi.jpg