Du är här

Om Vasa

Kontaktuppgifter

Mer uppgifter ges av

Raimo Isoaho, sakkunnig 

+358 40 177 9689 (arbete)

+358 44 712 7880 (privat)

raimo.isoaho@vaasa.fi