Du är här

Om Vasa

Försöket med personlig budget i Österbotten

Vanhat herrat
I Österbotten har vi ett försök med personlig budget som en del av service för personer över 55 år. I försöket deltar social- och hälsosektorerna i Vasa, Jakobstad och Närpes.

Målgrupperna för försöket i Österbotten är närståendevårdare och -vårdtagare över 55 år (Vasa) och hemmaboende som är i behov av många olika serviceformer samtidigt (Jakobstad och Närpes).

Vad betyder personlig budget? Och valfrihet?

En personlig budget är en bestämd penningsumma, som fastställs enligt klientens behov. Med denna budget kan klienten välja service i enlighet med innehållet i sin klientplan.

– Försöket ska visa hur valfrihet och servicesedlar fungerar i praktiken som en del av social- och hälsovårdsreformen. Tack vare valfriheten kan klienten välja service från kommuner, företag, föreningar eller andra godkända servicesedelsproducenter. På det här sättet kan klienten själv påverka innehållet i sin service, berättar projektchef Pirjo Wadén.

Syftet med försöket är att skapa en verksamhetsmodell för personlig budgetering samt att producera material som man i fortsättningen ska ha nytta av i landskapen.

Förutsättningen är en bedömning av servicebehovet och en klientplan

För att kunna få en personlig budget är förutsättningen den att en bedömning av klientens servicebehov har gjorts och att detta finns fastställt i en klientplan. På basen av klientens servicebehov bedöms storleken på den personliga budgeten, som klienten har till sitt förfogande för att kunna anlita den service som han/hon behöver.

– Pengar kommer inte att betalas till klientens konto utan ersättningar i enlighet med den personliga budgeten betalas direkt till serviceproducenterna, klargör Wadén.

Försöket fortsätter år 2019

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har beviljat 520 000 euro i statsbidrag för fortsättningen på Österbottens försöket. Social- och hälsovårdsministeriet beviljade 2018 Österbotten 680 000 euro i statsbidrag för projektet. Projektet administreras av Vasa stad.

Fortsättningen på försöket innebär att man kan trygga servicen för de klienter som redan är med i försöket fram till höst 2019. Fortsättningen ger också möjlighet att ta med nya klienter i försöket samt att utveckla digitala tjänster för att upprätthålla kontakten mellan servicehandledare och klienter.

Se här video om försöket med personlig budget.

Se här video om Case manager.


Tilläggsuppgifter: 
Projektchef Pirjo Wadén, tfn 040 481 3243, pirjo.waden@vasa.fi
Projektarbetare Anne Kemppainen, tfn 040 663 0266, anne.kemppainen@vasa.fi

Projektets servicehandledare: 
Aliisa Öling, Case Manager, Vasa, tfn 040 662 9031
Ann-Christine Järf-Rex, Case Manager, Vasa, tfn 040 662 9914
Ebba Finnäs, Case Manager, Jakobstad, tfn 044 785 1584
Sofia Smått-Nyman, Case Manager, Närpes, tfn 040 662 9826

stm_logo_virallinen_rgb_sv.jpg
sinun_pohjanmaasi.jpg