Du är här

Om Vasa

Byggprojekt

Hietalahden jalkapallostadion
Under år 2018 genomför Hussektorn grundrenoveringar för cirka 9,7 miljoner euro i enlighet med stadens olika förvaltningars behov.

Pågående projekt

 

Bildningssektorn

 

  • Slutförande av den grundliga renoveringen av Keskuskoulu

Den grundliga renoveringen av Keskuskoulu har genomförts som delsaneringar redan under flera år. År 2018 och 2019 planeras och görs de sista delarna av den grundliga renoveringen. Skede 8 innebär renovering av källaren, trappuppgångarna, festsalen och gymnastiksalen samt arbeten på byggnadens uteområden, inklusive fasaderna.

 

  • Skolnätet i centrum

Målet i enlighet med den finskspråkiga skolnätsutredningen är att flytta Merenkurkun yläaste till lokaler på Handelsesplanaden 22 vilka ska renoveras och utvidgas. Projektet är i det skede när en behovsutredning görs. Tidtabellen för projektet kommer att preciseras i samband med att planeringen går framåt.

 

  • Vanhan Vaasan koulu

Vanhan Vaasan koulu är i behov av en grundlig renovering eller förnyelse. Man gör en behovsutredning om projektet och undersöker utifrån den vilka verkningar de olika alternativen har. Efter att behovsutredningen har godkänts inleds projektplaneringen.

 

  • Vamia, bil-, jordbyggnads- och husbyggnadsbranschens utbildningslokaler

För Vamias del utarbetar man en övergripande granskning av servicestrategin, och utifrån den kan en kombinerad behovsutredning läggas fram om bil-, jordbyggnads- och husbyggnadsenheternas behov av lokaler.  På basis av behovsutredningen gör man upp en projektplan.

 

  • Gerby nya daghem

Enligt den servicenätsutredning för småbarnspedagogiken som nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning har godkänt finns det ett stort behov av daghemsplatser i Gerby. En behovsutredning kommer att göras om behovet av lokaler i området och i den beaktas verkningarna av servicesedeldaghemmet i Infjärden. På basis av behovsutredningen bedömer man det nya daghemmets placeringsmöjligheter och vidtar åtgärder enligt utredningen.

 

  • Museernas lager och konserveringslokaler

Behovsutredningen om stadens museisamlingars lager och konserveringslokaler fortsätter år 2018. Målet med en enhetlig lösning är att ersätta de lagerlokaler som för närvarande finns på flera olika adresser.

 

Centralförvaltningen

  • Grundlig renovering av Styrelsegården

Fullmäktige godkände projektplanen 12.2.2018. Den grundliga renoveringen planeras år 2018 och byggarbetena kommer att försiggå åren 2019–2020.

 

 

  • Grundrenovering av byggnader år 2018

Inom ramen för ett separat program för grundrenoveringar är syftet att genomföra 1-3 större delsaneringsprojekt och därtill cirka 100-130 mindre grundrenoveringar. Programmet baseras på förvaltningarnas förslag och på Hussektorns egen bedömning av objektens tekniska behov av grundrenovering. Grundrenoveringarna som utförs under år 2018 inriktas bl.a. på förnyande av föråldrad teknik, inomhusluftens kvalitet, förbättrande av energieffektiviteten samt av säkerheten och tillgängligheten.