Du är här

Om Vasa

Offentlig delgivning av byggnadstillsynens lovbeslut

Offentlig delgivning av byggnadsinspektörens beslut om bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov- och anmälan samt fortsättningslov.

Offentlig delgivning av byggnadstillsynens lovbeslut finns på stadens webbsidor https://www.vaasa.fi/sv/topical/kungorelser.