Du är här

Om Vasa

Egnahemstomter

Vasa stad överlåter större delen av de nya tomterna genom en offentlig ansökning (1-2 gånger per år) till ett fast pris som staden på förhand har fastställt. Egnahemstomter överlåts både genom försäljning och genom arrendering. Vanligen får tomtmottagarna själva välja om de vill köpa eller arrendera tomten.

Här finns hösten 2018 tomtutdelningen. Ansökningstiden till och med 30.11.2018.

Tomter som fortgående kan sökas
Anbudsförsäljning av småhustomter 2017
Småhustomter för energieffektivt byggande (fortgående ansökan)

Information om år 2017 tomter
Information om år 2016 tomter
Information om år 2015 tomter

Vid utdelning av tomterna följs följande principer:

  • Vid valet av mottagare av tomter med fast pris prioriteras barnfamiljer men även andra sökanden ges möjlighet att få tomt.
    • större delen av tomterna med fast pris överlåts åt barnfamiljer på basen av på förhand fastställda kriterier.
    • en skälig del av tomterna med fast pris delas ut genom lottning bland alla privata sökanden (inte företag) som inte har fått någon tomt av staden under de senaste tio åren.
  • Särskilt värdefulla tomter samt beroende på tomtutbudet även ca 10 % av övriga tomter säljs på basen av anbud.
  • En del av tomterna kan även delas ut på andra grunder.
  • De tomter med fast pris som blivit över efter ansökningsrundan delas ut i den ordning ansökan inlämnas.

Presentationsmaterial över tomterna samt ansökningsblanketter kan erhållas:
Kundbetjäningspunkten, Kyrkoesplanaden 26 A, I vån.
Samserviceenhet Lillkyro, Lillkyrovägen 11

Ansökningarna returneras till adressen:
Kundbetjäningspunkten, Tekniska verket, PB 2, 65101 Vasa
Besöksadress, Kyrkoesplanaden 26 A, I vån.

Fråga eller ge feedback om tomter

Tillgänglighet:

tekninen_virasto.jpg

På tekniska verket finns en tillgänglig parkeringsplats för rörelsehindrade framför Kyrkoesplanadens hälsostation samt på parkeringsområdet. Busshållplats finns längs Vasaesplanaden. Tillgänglig ingång till Kyrkoesplanadens hälsostation via huvudingången eller D-ingången. En tillgänglig toalett finns på 4:e våningen, dit man kommer både via trappor och med hiss. Personalen hjälper vid behov.

Tekniska sektorn ansvarar för den tekniska uppbyggnaden och den tekniska servicen i Vasa.

Tekniska verket
Address: Kyrkoesplanaden 26, 65100 Vaasa
Kundservicen, 1. våning, är öppet ma-fr kl. 8-15.

Tilläggsinformation