Du är här

Om Vasa

Rad- och våningshustomterna

Vasa stad anslår att ansökas om radhus- och våningshustomter.

Tekniska nämnden besluter om fördelningen av tomterna. Tomterna reserveras i anmälningsordning. Reservationsansökningar tas emot tom. 31.8.2018.

Ifyllda ansökningsblanketter returneras till Kundbetjäningspunkten, Tekniska verket, PB 2, 65101 Vasa (besöksadress, Kyrkoesplanaden 26 A, I-våningen).

 

Direktiv för tomtsökanden (pdf)
Information om tomterna (pdf)
Ansökningsblankett (pdf)
Tomter på kartan

Byggnadssättsanvisningar Björsberget (pdf)
Byggnadssättsanvisningar Västerängen (pdf)

Kommunalteknisk meddelande angåendes stenbrottet i Björsberget (pdf)
Miljöavdelningens meddelande angående vindkraftverkets bullersituation (pdf)

Anvisningar:
Genom att trycka på tomtens nummer öppnas en pdf som innehåller en inofficiell tomtkarta. Genom att trycka på adressen öppnas kartservice var man ser tomtes läge. I kartservicen syns guidekartan, detaljplaner, flygbilder och baskartan.

 

RAD- OCH VÅNINGHUSTOMTER:

Kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus = AR

Område

Tomt
(pdf)

Adress
(karta)

Anv.ändamål

Vån.

Areal (m2)

Byggrätt (m2 vy)

Tervajoki

436-4-76

Kaparintie 1

AR

I

6737

1212

Kirkonkylä

440-62-1 (6-91) Housulantie 16 AR II 5666 1020
Västerängen 41-17-5 Kolbäddsgränden 9 AR II 2287 1200
Melmo 30-64-1 Skengatan 5 AR II 998 420+12
Melmo 30-64-2 Skengatan 3 AR II 1103 462+15
Gerby 31-93-16 Sakoskogsvägen 2 AR II 1401 600+100
Gerby 31-94-10 Häxkvastvägen 1 AR II 1401 600+100


 

Kvartersområde för småhus = A, AP

Område

Tomt
(pdf)

Adress
(karta)

Anv.ändamål

Vån.

Areal (m2)

Byggrätt (m2 vy)

Björsberget

50-12-2

Vinchvägen 7

AP

II

3501

875

Västerängen 41-12-10 Lägereldsringen 25 AP II 2234 840
Västerängen

41-12-14

Glödgränden 4 AP II 2073 840
Västerängen 41-12-15 Glödgränden 8 AP II 2040 840
Västerängen

41-12-1

Glödgränden 22 AP II 1774 560
Gamla Vasa 28-24-1 Östra Staketgatan 3 AP II 1985 596

Västervik

35-36-10

Salskragevägen 10

AP

II

2390

600


Kvartersområde för fristående småhus = AO

Område Tomt
(pdf)
Adress
(karta)
Anv.ändamål Vån. Areal (m2) Byggrätt (m2 vy)
Västerängen 41-11-4,5,6 Lägereldsringen 30-34 AO II 2646 720
Västerängen 41-11-7,8,9 Lägereldsringen 24-28 AO II 2616 720


Kvartersområde för flervåningshus = AK

Område

Tomt
(pdf)

Adress
(karta)

Anv.ändamål

Vån.

Areal (m2)

Byggrätt (m2 vy)

Orrnäs 24-150-3 Orrnäsgatan 14 AK III 1851 1200

Alkula

26-2047-1

Alkulastigen 4

AK

I, III

3974

2530

Korsnäståget

29-14-2

Gamla Vasagatan 7

AK

III

2458

1321

Korsnäståget

29-16-1

Gamla Vasagatan 11

AK

III

2306

1321

Västerängen

41-16-5

Kolbäddsgränden 3

AK

V

4235

2400

Västerängen

41-17-6

Kolbäddsgränden 11

AK

V

3638

2400

Västerängen 41-17-8 Kolbäddsgränden 15 AK V 3445 2400

Tilläggsinformation