Du är här

Om Vasa

Rad- och våningshustomterna

Vasa stad anslår att ansökas om radhus- och våningshustomter.

Ansökningstiden är 5.11. – 30.11.2018

 

Tekniska nämnden besluter om fördelningen av tomterna bland de sökande som inlämnat sin ansökan inom utsatt tid. Alla tomtsökanden meddelas per post om beslutet.

 

Ifyll­da an­sök­nin­gar returneras till Kundbetjäningspunkten, Tekniska verket, PB 2, 65101 Vasa, senast den 30.11.2018 kl. 15.00. Besöksadress, Kyr­koes­plana­den 26 A, I-våningen.

 

-Direktiv för tomtsökanden

-Information om tomterna

-Ansökningsblankett

 

Byggnadssättsanvisningar Björsberget (pdf)
Byggnadssättsanvisningar Västerängen (pdf)

Kommunalteknisk meddelande angåendes stenbrottet i Björsberget (pdf)
Miljöavdelningens meddelande angående vindkraftverkets bullersituation (pdf)

 

Anvisningar:

Genom att trycka på tomtens nummer öppnas en pdf som innehåller en inofficiell tomtkarta. Genom att trycka på adressen öppnas kartservice var man ser tomtes läge. I kartservicen syns guidekartan, detaljplaner, flygbilder och baskartan.

 

RAD- OCH VÅNINGHUSTOMTER:

Kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus = AR

Område

Tomt
(pdf)

Adress
(karta)

Anv.ändamål

Vån.

Areal (m2)

Byggrätt (m2 vy)

Tervajoki

436-4-76

Kaparintie 1

AR

I

6737

1212

Kirkonkylä

440-62-1 (6-91) Housulantie 16 AR II 5666 1020
Melmo 30-64-2 Skengatan 3 AR II 1103 462+15
Gerby 31-94-9 Utflyktsvägen 2 AR II 1401 600+100


 

Kvartersområde för småhus = A, AP

Område

Tomt
(pdf)

Adress
(karta)

Anv.ändamål

Vån.

Areal (m2)

Byggrätt (m2 vy)

Björsberget

50-12-2

Vinschvägen 7

AP

II

3501

875

Västerängen 41-12-10 Lägereldsringen 25 AP II 2234 840
Västerängen 41-12-15 Glödgränden 8 AP II 2040 840
Västerängen 41-7- Lägereldsringen-Eldlågsgränden AP II 16073 4822
Gamla Vasa 28-24-1 Östra Staketgatan 3 AP II 1985 596
Melmo 30-48-7 Mätargatans 5 AP II 3593 1300


Kvartersområde för fristående småhus = AO

Område Tomt
(pdf)
Adress
(karta)
Anv.ändamål Vån. Areal (m2) Byggrätt (m2 vy)
Merikaarto 442 (261-1 & 2) Sylitie 5-7 (Peipontie) AO 3/4 kl 3130 939
Merikaarto 442 (262-3 & 4) Sylitie 4-6 (Peipontie) AO 3/4 kl 3076 923

Kvartersområde för flervåningshus = AK

Område

Tomt
(pdf)

Adress
(karta)

Anv.ändamål

Vån.

Areal (m2)

Byggrätt (m2 vy)

Orrnäs 24-150-3 Orrnäsgatan 14 AK III 1851 1200

Alkula

26-2047-1

Alkulastigen 4

AK

I, III

3974

2530

Korsnäståget

29-14-2

Gamla Vasagatan 7

AK

III

2458

1321

Korsnäståget

29-16-1

Gamla Vasagatan 11

AK

III

2306

1321

Melmo 30-48-8 Mätargatan 3 AK IV 3289 2600+180

Västerängen

41-16-5

Kolbäddsgränden 3

AK

V

4235

2400

Västerängen

41-17-6

Kolbäddsgränden 11

AK

V

3638

2400

Västerängen 41-17-8 Kolbäddsgränden 15 AK V 3445 2400

Tilläggsinformation