Du är här

Om Vasa

Rad- och våningshustomterna

Vasa stad anslår att ansökas om radhus- och våningshustomter.

Tekniska nämnden besluter om fördelningen av tomterna. Tomterna reserveras i anmälningsordning. Reservationsansökningar tas emot tom. 31.8.2018.

Ifyllda ansökningsblanketter returneras till Kundbetjäningspunkten, Tekniska verket, PB 2, 65101 Vasa (besöksadress, Kyrkoesplanaden 26 A, I-våningen).

 

Direktiv för tomtsökanden (pdf)
Information om tomterna (pdf)
Ansökningsblankett (pdf)
Tomter på kartan

Byggnadssättsanvisningar Björsberget (pdf)
Byggnadssättsanvisningar Västerängen (pdf)

Kommunalteknisk meddelande angåendes stenbrottet i Björsberget (pdf)
Miljöavdelningens meddelande angående vindkraftverkets bullersituation (pdf)

Anvisningar:
Genom att trycka på tomtens nummer öppnas en pdf som innehåller en inofficiell tomtkarta. Genom att trycka på adressen öppnas kartservice var man ser tomtes läge. I kartservicen syns guidekartan, detaljplaner, flygbilder och baskartan.

 

RAD- OCH VÅNINGHUSTOMTER:

Kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus = AR

Område

Tomt
(pdf)

Adress
(karta)

Anv.ändamål

Vån.

Areal (m2)

Byggrätt (m2 vy)

Tervajoki

436-4-76

Kaparintie 1

AR

I

6737

1212

Kirkonkylä

440-62-1 (6-91)Housulantie 16ARII56661020
Västerängen41-17-5Kolbäddsgränden 9ARII22871200
Melmo30-64-1Skengatan 5ARII998420+12
Melmo30-64-2Skengatan 3ARII1103462+15
Gerby31-93-16Sakoskogsvägen 2ARII1401600+100
Gerby31-94-10Häxkvastvägen 1ARII1401600+100


 

Kvartersområde för småhus = A, AP

Område

Tomt
(pdf)

Adress
(karta)

Anv.ändamål

Vån.

Areal (m2)

Byggrätt (m2 vy)

Björsberget

50-12-2

Vinchvägen 7

AP

II

3501

875

Västerängen

41-12-14

Glödgränden 4APII2073840
Västerängen

41-12-1

Glödgränden 22APII1774560
Gamla Vasa28-24-1Östra Staketgatan 3APII1985596

Västervik

35-36-10

Salskragevägen 10

AP

II

2390

600


Kvartersområde för fristående småhus = AO

OmrådeTomt
(pdf)
Adress
(karta)
Anv.ändamålVån.Areal (m2)Byggrätt (m2 vy)
Västerängen41-11-4,5,6Lägereldsringen 30-34AOII2646720
Västerängen41-11-7,8,9Lägereldsringen 24-28AOII2616720


Kvartersområde för flervåningshus = AK

Område

Tomt
(pdf)

Adress
(karta)

Anv.ändamål

Vån.

Areal (m2)

Byggrätt (m2 vy)

Orrnäs24-150-3Orrnäsgatan 14AKIII18511200

Alkula

26-2047-1

Alkulastigen 4

AK

I, III

3974

2530

Korsnäståget

29-14-2

Gamla Vasagatan 7

AK

III

2458

1321

Korsnäståget

29-16-1

Gamla Vasagatan 11

AK

III

2306

1321

Västerängen

41-16-5

Kolbäddsgränden 3

AK

V

4235

2400

Västerängen

41-17-6

Kolbäddsgränden 11

AK

V

3638

2400

Västerängen41-17-8Kolbäddsgränden 15AKV34452400

Tilläggsinformation