Du är här

Om Vasa

Biljetter och försäljningsställen

Waltti matkakortti Vaasa
I Vasa lokaltrafiks bussar kan man resa med engångsbiljett och med Waltti-säsongs- och värdekortet. Engångsbiljetter kan köpas direkt i bussarna. Waltti-kortet kan köpas från tre olika försäljningsställen.

Waltti-kortets försäljnings- och laddningsställen i Vasa

- Wasa Citybus kontor, Övre Torget 4 www.wasacitybus.fi
- Medborgarinfon, Biblioteksgatan 13 https://www.vaasa.fi/sv/producenter/medborgarinfo
- Samservice Lillkyro, Lillkyrovägen 11 www.vaasa.fi/sv/servicestalle/samservice-lillkyro 
- R-kioskerna (endast laddning av kort, inte försäljning), Rewell Center, Handelsesplanaden, Vöråstan, Dragnäsbäck och Roparnäs
- Waltti-nätbutik kauppa.waltti.fi/sv

Obs! Försäljningen och laddningen av Waltti-kort har slutat i Studio Ticket från och med 1.8.2018.

Biljetter som kan laddas på Waltti-kortet

Endera en säsongsbiljett eller en summa kan laddas på Waltti-kortet.

En säsongsbiljett berättigar till ett obegränsat antal resor och är i kraft 30 dagar efter att den använts första gången. Kortet är personligt.
Kortet kan laddas med en önskad summa – minimisumman som kan laddas är 10 euro och maximisumman 200 euro. När biljetten används dras priset för resan bort i enlighet med prislistan. Kortet är personligt.

Företag och bolag

Resekortet Waltti-innehavarkort kan skaffas av företag och bolag till de anställdas disposition. Waltti-innehavarkortet kan användas av vem som helst. Ansvaret för Waltti-innehavarkort bärs alltid av den som har kortet. Företaget eller bolaget bär ansvar för de kort som det har anskaffat och för de resor/det värde som är laddat på korten. Vasa stad är inte skyldig att ersätta förlusten av Waltti-innehavarkort om kortet försvinner. Korten kan köpas från Wasa Citybus kundservicestället.

Prislista

Enkelresa (betalning med Waltti-kortet)

Kortet kan laddas med en önskad summa – minimisumman som kan laddas är 10 euro och maximisumman 200 euro.
Bytesrätt är en timme.

Vasa (utan Lillkyro)
Vuxna 1,33 €
Studerande 1,00 €
Ungdomar/barn 0,80 €
Veteraner och deras maka/make  0 €

Lillkyro (linje 40)
Vuxna 4,20 €
Studerande 4,20 €
Ungdomar / barn 2,70 €

Enkelresa (betalning kontant i bussen)

Bytesrätt är en timme.

Vasa (utan Lillkyro)
Vuxna 3,20 €
Studerande 3,20 €
Ungdomar/barn 1,70 €

Lillkyro-trafiken
Vuxna 5,20 €
Studerande 5,20 €
Ungdomar/barn 2,70 €

Säsongsbiljett 30 dagar (med Waltti-kortet)

En säsongsbiljett berättigar till ett obegränsat antal resor och är i kraft 30 dagar efter att den använts första gången.

Vasa (utan Lillkyro)
Vuxna 35,00 €
Studerande 29,00 €
Ungdomar/barn 23,00 €
Veteraner och deras maka/make 0 €

Lillkyro (Zoner A-C)
Vuxna 65,00 €
Studerande 65,00 €
Ungdomar/barn 65,00 €

ÅLDERSGRÄNSER | ENKELBILJETTER:
Vasa (utan Lillkyro)
- Vuxna: 17-åringar och äldre
- Ungdomar/barn: 7–16-åringar
Lillkyro-trafiken
- Vuxna: 12-åringar och äldre (åldersgränser för regionbiljett)

RABATTBILJETTER:
Vasa (utan Lillkyro)
- Vuxna: 19-åringar och äldre
- Ungdomar/barn: 7–18-åringar
Lillkyro-trafiken
- Vuxna: 12-åringar och äldre (åldersgränser för regionbiljett)

Kollektivtrafiks zoner i Vasa
Obs! Waltti-kortet är i bruk endast  zon A och i Lillkyro (Vasa-Lillkyro zoner A-C / 1-3)