Du är här

Om Vasa

Tidtabeller och rutter

Waltti matkakortti Vaasa
Sommartidtabellen för Vasa lokaltrafiks bussar är i kraft 3.6. – 11.8.2019.

Tidtabeller och rutter sommaren 2019 och vinter 2019-2020

Sommartidtabellshäfte (pdf)
Sommar och vintertidtabellerna finns också på adressen: beta.vaasa.fi

Obs! Hållplats Wolffskavägen / Vasa Elektriska är tillsvidare ur bruk från och med 14.5. pga. byggsanering. Närmaste annan hållplats Kyrkoesplanaden 8 ca. 300 meter mot Centrum.

Elektronisk reseplanerare

I Reseplaneraren är tidtabellerna för hållplatserna uppskattade tider för när bussen anländer till busshållplatsen och tiderna är baserade på körtider utanför rusningstid. Den övriga trafiken påverkar bussarnas ankomsttider och därför är det inte alltid möjligt att hålla de tider som är uppskattade för hållplatserna. Bussarna som rör sig på kartan är angivna i realtid.