Du är här

Om Vasa

Anläggande av kommunalteknik

Enheten Byggande har till uppgift att sköta programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden.

Projekten genomförs via egen produktion eller entreprenör.

Pågående projekt:

Projekt – område Innehåll   Tidpunkt   Info
Västerängen Kommunaltekniskt byggande
Sundström Ab
  16.1.2017-31.10.2018   general plan
           
           

 

Gatubyggnad:

Projekt – område Innehåll   Tidpunkt   Info
Jägaresplanaden Kommunaltekniskt byggande
Saneering
  9.1.-31.8.2017   Peter Sandbacka
karta 1
karta 2
 
Inrehamnen Kommunaltekniskt byggande   3.4.-30.10.2017   P Sadbacka
J-P Raja-aho
karta
           
Kvarngatan
Smedsbyvägen-Verkstadsgatan
Byggande av vattenledning och dagvattenledning   1.6.-31.6.2017   Olli Litmanen
           
Villavägen
Cyckelvägen
Kommunaltekniskt byggande   25.9.-20.10.2017   Olli Litmanen
           
Vakkurivägen, Kyttlandsvägen, Svedsvägen och Gunnarsvägen Kommunaltekniskt byggande   11/2017 – 9/2018   Tommi Korpi
           
Rostensgatan Kommunaltekniskt byggande   11.9.-10.11.2017   Tommi Korpi

 

Faktureringsadress: Vasa Stad, Kommunalteknik, PB 508, 65101 VASA
E-post: förnamn.efternamn(at)vasa.fi

Gatubyggandets kontorslokaler: Tekniska området, Grusgatan 2-4, 65100 Vasa

Personal:

Byggnadschef Jan-Ove Ingo 0400 692 007 (Kyrkoesplanaden 26A)
Arbetschef Jukka-Pekka Raja-aho 0400 510 239 ( Grusgatan 2-4)

Arbetsplatschef Tommi Korpi 040 512 9259
Mätningsarbetsledare Peter Sandbacka 0400 292 341
Arbetsplatschef Olli Litmanen 
Arbetsplatschef Tiina Skön 040 156 0766 (moderskapsledig till 1.2.2018)
Arbetsledare Kari Ilmarinen 040 704 4859