Du är här

Om Vasa

Anläggande av kommunalteknik

Enheten Byggande har till uppgift att sköta programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden.

Projekten genomförs via egen produktion eller entreprenör.

Pågående projekt:

Projekt – områdeInnehåll Tidpunkt Info
VästerängenKommunaltekniskt byggande
Sundström Ab
 16.1.2017-31.10.2018 general plan
      
PohjolagatanKommunal-tekniskt byggande 8.1.- 31.5.2018 Sundström Oy
      
SingsbydiketRensning av diket 1.3.-30.4.2018 Raimo Asikainen Oy

 

Gatubyggnad:

Projekt – områdeInnehåll Tidpunkt Info
BobäckKommunaltek-niskt byggande 1.9.2017 –
1. 9.2018
 Tommi Korpi
      
StångvägenKommunaltek-niskt byggande 22.1.-31.3.2018 Peter Sandbacka
      
Olympiagatan
Skepsgatan
Kommunaltekniskt byggande 1.3. Tommi Korpi


Faktureringsadress: Vasa Stad, Kommunalteknik, PB 508, 65101 VASA
E-post: förnamn.efternamn(at)vasa.fi

Gatubyggandets kontorslokaler: Tekniska området, Grusgatan 2-4, 65100 Vasa

Personal:

Byggnadschef Jan-Ove Ingo 0400 692 007 (Kyrkoesplanaden 26A)

Arbetschef Jukka-Pekka Raja-aho 0400 510 239 ( Grusgatan 2-4)
Arbetsplatschef Tommi Korpi 040 512 9259
Arbetsplatschef Peter Sandbacka 0400 292 341
Arbetsplatschef Olli Litmanen 
Arbetsplatschef Tiina Skön 040 156 0766 
Arbetsledare Kari Ilmarinen 040 704 4859