Du är här

Om Vasa

Gatuplaner

Offentligt framlagda och godkända planerhttps://www.vaasa.fi/sv/atom/add/file/nojs

Offentligt framlagda planer

Enligt markanvändnings- och byggförordningen 43§ och 46§ ska gatuplaner vara offentligt framlagda två veckor innan planerna godkänns. Planerna är offentligt framlagda på anslagstavlorna i I våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på denna webbplats och på anslagstavlan i Lillkyro samservicepunkt, Lillkyrovägen 11.

Under den tid planerna är offentligt framlagda är det möjligt att lämna in skriftliga anmärkningar om dem till Vasa stads centralregistratur

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Rådhusgatan 33 A
e-post: centralregistraturen(at)vasa.fi

 

VASA STADS DAGVATTENPROGRAM FRAMLAGD

PÅVERKA

Ett dagvattenprogram har utarbetats för Vasa stad.

Vasa stads dagvattenprogram 2018 hålls i enlighet med 62 § markvändnings- och byggförordningen offentligt framlagd 18.6-17.7.2019 på anslagstavlan i Vasa stads tekniska verk, I våningen, adr. Kyrkoesplanaden 26 A och i Lillkyro, Lillkyrovägen 11. Eventuella anmärkningar ska riktas till tekniska nämnden senast 17.7.2019 före kl 16, adr. Vasa stad, Rådhusgatan 33, PB 3, 65101 VASA, registraturen@vasa.fi.

Dagvattenprogram 2018 (pdf)

Tilläggsuppgifter ger Siri Gröndahl tfn 040-563 6635 och Jan Nyman tfn 040-846 8626

 

Följande plan är offentligt framlagda under tiden 18.4-2.5.2019 (planerna är i pdf-format)

PÅVERKA

En ny gata byggs

Storviken: Sländgränden_gatuplan, längdprofil Förfrågningar besvaras av Tiina Kristola tfn. 040-191 2372

Gerby: Nyskogsvägen_gatuplan, längdprofil Förfrågningar besvaras av Jyri Mursula tfn. 040-838 8005

Den nuvarande gatan förlängs och en vändplats byggs

Vasklot: Frilundsvägen_gatuplan, längdprofil Förfrågningar besvaras av Keijo Saarenmaa tln. 040-747 4596

Gatan saneras och en trolloar och cykelväg byggs

Klemetsö: Dammbrunnsbrinken, Dammbrunnsstråket_gatuplan, Dammbrunnsbrinken_längdprofil, Dammbrunnssrtåket_längdprofil, Dammbrunnsbrinken-typ av tvärsnitt Förfrågningar besvaras av Juho Kriikkula tfn. 040-844 1630

 

Du kan lämna in din åsikt senast 2.5.2019 före kl. 16 på adressen registraturen@vasa.fi.

Markanvändnings- och byggförordningen 43§.

Eventuella anmärkningar ska riktas till tekniska nämnden och inom den tid planen är offentligt framlagd tillställas centralregistraturen, Vasa stad, Rådhusgatan 33 A, PB 3, 65101 VASA, centralregistraturen@vasa.fi.

 

Godkända planer (innehåller fastställda gatunivåer)

Höjdsiffrorna och koordinaterna ändrades i Vasa 15.10.2012. Ändringen är +80 centimeter. Planerare och byggare bör i övergångsskedet vara omsorgsfulla med de gamla och nya höjdsiffrorna.

VÄSTERÄNGEN (BÖLE II)

Svedjemarksvägen pålavsnitt 0-340, Lägereldsringen pålavsnitt 0-540, Eldlågsgränden, Brasgränden, Flammgränden, Lägereldsgränden, Svedjemarksvägen_längdprofil, Lägereldsringen_längdprofil, Eldlågsgränden-Brasgränden_längdprofil, Flammgränden_längdprofil

Svedjemarksvägen pålavsnitt 340-450, Lägereldsringen pålavsnitt 540-1000, Glödgränden, Svedjemarksvägen_längdprofil, Lägereldsringen_längdprofil, Glödgränden_längdprofil

Klobäddsgränden, Svedjemarksvägen pålavsnitt 450-864 och Lägereldsringen pålavsnitt 1000-1178, Kolbäddsgränden_längdprofil, Svedjemarksvägen_längdprofil, Lägereldsringen_längdprofil

DRAGNÄSBÄCK

Jägaresplanaden pålavsnitt 0-340, Jägaresplanaden pålavsnitt 340-560, östlig_längdprofil, västlig_längdprofil

Ljunggatan, längdprofil

Brändövägen på avsnittet Alskatvägen-Gerbyvägen och Pohjolagatan pålavsnitt 0-350, Plan för trafikmärke, Brändövägen_längdprofil

ROPARNÄS

Båskvägen på avsnittet Roparnäsvägen-Kungsvägen, Båskvägen_längdprofil, (obs. gatuplan är i NN-höjdsystem), Alternativ_typ av tvärsnitt

KORSNÄSTÅGET

Jaktstigen på avsnittet Lillpigstigen-Gamla Vasa gatan, Jaktstigen_längdprofil

GERBY

GerbyV a-2034, GerbyV a-2034a, (obs.gatuplanerna är i NN-höjdsystem)

BOBÄCK

Nöjesvägen pålavsnitt 750-1020_Snurrvägen_Tärningsvägen, Hökgatan_Pasmavägen_cykelvägen på avsnittet Hökgatan-Väftvägen, Albertsvägen_Snidarvägen, (obs. gatuplanerna är i NN-höjdsystem)

BJÖRSBERGET

Vinchvägen_Hackvägen pålavsnitt 0-215_Knallgränden DEL_1, Vinchvägen_Hackvägen pålavsnitt 0-215_Knallgränden DEL_2, Vinchvägen_längdprofil, Hackvägen pålavsnitt 0-215, Knallgränden_längdprofil

Pålvägen_Sprickgränden_Schaktgränden_Talusgränden

LILLKYRO

Januari-, Februari-, Mars-, April- och Majgränden, Januarigränden_längdprofil, Februarigränden_längdprofil, Marsgränden_längdprofil, Aprilgränden_längdprofil, Majgränden_längdprofil

Malamovägen, längdprofil

Tilläggsinformation