Du är här

Om Vasa

Aktuellt

Aktuella ärenden inom miljösektorn

På grund av höga bakteriehalter i vattnet är det förbjudet att bada vid Smulterö simstrand tillsvidare.
Avloppsvattenläckaget i Metviken har upphört.

Ansökan om miljötillstånd, Vasa stads kommunteknik, sedimentbassänger i Solbacken: kungörelse, sammandrag för allmänheten

Badvattnets kvalitet var bra på alla simstränder den 24. juni. Vattentemperaturen var mellan 17 och 20 grader.

Beviljat miljötillstånd: Kivijärven ampumaratayhdistys ry, kungörelse

Miljöhälsovårdens övervakningsplan 2019 för samarbetsområde i Vasa och Laihela med bilagor (på finska), kungörelse

Luftens kvalitet i Vasaregionen år 2017

Miljötillståndsbeslut: Peruscon Oy, stenbrytning och bergkross samt avfallshantering, kungörelse

Ny förordning om återvinning av avfall i markbyggnad trädde i kraft 1.1.2018

Beviljade miljötillstånd:

Stadens fritidsverk, användingen av avfall i markbyggandet, konstgräsfotbollsplan vid Variska skola
Kyrolandets arbetsverkstad Arpeeti
 

Rökförbud i bostadssamfund

Plan för luftkontroll i Vasaregionen åren 2017-2021 (på finska)

Bioindikatoruppföljning av luftens kvalitet i Vasaregionen (sammandrag på svenska).

Vasa stads miljörapport 2015