Du är här

Om Vasa

Gällande generalplaner

Där finns åtta generalplaner i Vasa som har vunnit laga kraft.

Generalplanen är en allmän plan för kommunens markanvändning. Den styr den allmänna placeringen av olika funktioner som bostäder, service, arbetsplatser och rekreationsområden samt samordnar funktionerna.

Generalplanen kan gälla hela kommunen eller ett visst delområde, och då kallas den delgeneralplan. (Källa: ymparisto.fi, 1.6.2015)

GENERALPLAN 2030

 

plankarta

planbeskrivning

grönområdesstruktur

grönområdesstrukturs beskrvning

DELGENERALPLANER FÖR LILLKYRO

 

Kyrkby

Merikart

Tervajoki

Torkkola

ÖVRIGA DELGENERALPLANER

 

Risö, Liselund ja Kungsgården (kvalitetskorridor)

Öjberget

Skärgård

Långskogen

Tilläggsinformation