Du är här

Om Vasa

Stadsdelföreningarnas samråd

Stadsdelföreningarnas samråd är en stadsdelsföreningarnas samarbetsorgan som fungerar innom Vasa stad. Samrådet är en kommitté under stadsstyrelsen. Stadsdelföreningarnas samråd är grundt av exstadsdirektör Juhani Turunen.

ordförande Peter Remahl
protokollförare  Britta Airenne
stadens representant  Anna-Maija Iitola

mötesdeltagare  invånarföreningarnas ordförande och eventuellt någon annan representant som invånarföreningen har valt

stadsdelföreningarnas samråd sammanträder:
tid: 1-2 gånger per år

  på mötet behandlas:
  1.
  invånarföreningarnas årliga verksamhetsplaner.  
  2. man kommer överens om samarbetet mellan staden och invånarföreningarna vid olika evenemang (t.ex. städtalkon) och
  3. sätter sig in i de allmänna utdelningsgrunderna för de allmänna understöden som Vasa stad beviljar varje år.

  länkar som tillhör denna sida:
  Områdeskommittéer    
  Invånarföreningar
  Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut