Du är här

Om Vasa

Stadsfullmäktiges ersättare

Om fullmäktigeledamot är hindrad att sköta fullmäktigeuppdraget eller jävig att behandla något ärende, kallas ►ersättare in i stället för fullmäktigeledamoten. På den här sidan är ersättarna i den ordning som de har fått röster i kommunalvalet 2017.

De 15 ersättare som kallas till stadsfullmäktiges möte under perioden 1.6.2017 - 31.5.2021:

SFP Svenska folkpartiet i Finland 4/18 ersättare

 1. Strömsholm Eva-Maria      
 2. Snickars Magdalena      
 3. Nordlund Robin      
 4. Krstevski Tomislav  
  andra partiens ersättare:
 5. Ångerman Johan      
 6. Hasselblatt Linnéa     
 7. Hansen Jens
 8. Jakobsson Dan      
 9. Rönn Rune      
 10. Asplund Stefan      
 11. Koskela Calle      
 12. Reinikainen Pertti     
 13. Hamberg Madeleine
 14. Sundell Pi
 15. Pajunurmi Pia
 16. Grönblom Robert
 17.  
 18. Pundars Christian


SDP Finlands Socialdemokratiska Parti 3/13 ersättare

 1. Waltermann Marianne
 2. Helala Aira
 3. Kivioja Tuija
  andra partiens ersättare:
 4. Yli-Heikkuri Piia  
 5. West Linnea  
 6. Ahonpää Markku
 7. Ruostetoja Tapio
 8. Paikkala Tarja  
 9. Kvist Matias
 10. Granholm Jasmin
 11. Laine Kari
 12. Saukko Päivikki
 13. Korpi Seppo


Saml Samlingspartiet 2/10 ersättare

 1. Silander Juha 
 2. Peräsarka Jani
  andra partiens ersättare:
 3. Roimela Pasi
 4. Risberg Pentti 
 5. Rapo Seppo  
 6. Ahopelto Johanna
 7. Remahl Peter
 8. Öljymäki Mauri
 9. Kiviniemi Mirja
 10. Ollila Leena


Sannf Sannfinländare 2/6 ersättare

 1. Sorvari Matti      
 2. Anttonen Matti  
  andra partiens ersättare:
 3. Hämäläinen Ville 
 4. Mäkinen Niina
 5. Putulukeso Joao Bruno


Gröna Vasas gröna fullmäktigegrupp 1/4 ersättare

 1. Simons Eeva      
  andra partiens ersättare:
 2. Tuomikoski Juha     
 3. Perälä Marko     
 4. Yehia Omar


VÄNST Vänsterförbundet 1/4 ersättare

 1. Laitala Kari
  andra partiens ersättare:
 2. Katajamäki Jorma
 3. Suomela Seija
 4. Nygren Veijo


C Centern i Finland 1/2 ersättare

 1. Koivisto Aleksi
  andra partiens ersättare:
 2. Keskinen Pasi


KD Kristdemokraterna i Finland 1/2 ersättare

 1. Axell May-Gret  
  andra partiens ersättare:
 2. Koski Ari


protokoll som gäller besluten på sidan:
stadsfullmäktige 19.3.2018 14 Rantala Juha / Jussila Ville /

länkar som gäller till sidan:
Stadsfullmäktige
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Stadsfullmäktiges ledamöter

annat:
ersättarnas e-postadress: förnamn.efternamn@vasa.fi