Du är här

Om Vasa

Stadsfullmäktiges valnämnd

Fullmäktige väljer för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportionella val.

mötesdagar 2019:
vid behov

sammanträdena hålls:
vid behov

mötesprotokollen finns framlagda:
under tjänstetid, tisdag veckan efter mötet i Styrelsegårdens 1. våningens registratur Vasaesplanaden 10

tilläggsuppgifter: registraturens personal 06 325 1066 centralregistratur@vasa.fi

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter för Stadsfullmäktiges valnämnd
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut