Du är här

Om Vasa

Stadsfullmäktiges valnämnd

Fullmäktige väljer för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportionella val.

mötesdagar 2019:

  • vid behov


sammanträdena hålls:
vid behov i adressen Rådhusgatan 33 A

mötesprotokollen finns framlagda:
under tjänstetid, tisdag veckan efter mötet vid Rådhusgatan 33 A, registratur

tilläggsuppgifter: registraturens personal +358 6 325 1066 registratur@vasa.fi

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter för Stadsfullmäktiges valnämnd
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut