Du är här

Upplev Vasa

Stadsorkesters kontaktuppgifter

Kansli

06 325 3750

Postadress
Vasa stadsorkester
PB 3
65101 VASA

Besöksadress
Vasa stadshus
Senatsgatan 1
65100 Vasa

Faktureringsadress
Vasa stad
Stadsorkestern
PB 129
65101 Vasa

FO-nummer: 0209602-6

Personal

Intendent
Merja Tyynelä
06 325 3766, 040 524 8877
merja.tyynela@vaasa.fi

Byråföreståndare
Sirpa Parkkali-Tuovinen
06 325 3750
sirpa.parkkali@vaasa.fi

Notförvaltare-producent
Jaakko Kortesharju
0500 669 101
jaakko.kortesharju@vaasa.fi

Informations- och marknadsföringskoordinator
Joonas Lantto
06 325 3765, 0400 860 745
joonas.lantto@vaasa.fi

Inspicient
Juuso Laakso
040 178 2169
julius.laakso@vaasa.fi

Producent
Marianne Nygård
06 325 3757, 040 839 0547
marianne.nygard@vaasa.fi