Du är här

Om Vasa

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen (ST) ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin. Stadsstyrelsen leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige. Den bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang. Stadsstyrelsen väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämder. Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten. Stadsstyrelsens mandattid är (2) två år.

mötesdagar 2019:

 • 7.1 extra möte
 • 14.1
 • 28.1
 • 18.2
 • 4.3
 • 11.3
 • 25.3
 • 1.4 bokslut
 • 15.4 flyttats
 • 17.4 nytt sammanträdesdatum
 • 29.4
 • 13.5
 • 20.5
 • 3.6
 • 17.6
 • 26.6 extra möte kl. 15.00
 • 12.8
 • 26.8
 • 9.9
 • 23.9
 • 14.10
 • 28.10
 • 4.11 budget
 • 11.11
 • 25.11
 • 2.12
 • 16.12

sammanträdena hålls, om inte annat meddelas:
måndagar kl. 13.00 vid adressen Rådhusgatan 33A

mötesprotokollen finns framlagda:
från den andra vardagen den vecka som följer efter sammanträdet på stadens webbplats.

tilläggsuppgifter: registraturens personal 06 325 1066 registraturen@vasa.fi

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 12.11.2018 67 bilag sammanträden 2019

länkar som tillhör denna sida:
Stadsstyrelsens ledamöter och ersättare

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Stadstyrelsens allmänna sektion
Stadsstyrelsens planeringssektion
Koncernsektion
Stadsstyrelsens beslut, kort lärokurs
Stadstyrelsens representanter i olika organer
Vad beslutade stadsstyrelsen?
Vasas stads nyheter på teckenspråk

Vaasakeskustahallintotalo640x427KatjaLösönen