Du är här

Om Vasa

Stadsstyrelsens ledamöter

Stadsstyrelsen har 11 ledamöter och bland dem väljer fullmäktige ordförande samt första och andra vice ordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland fullmäktigeledamöterna eller ersättarna i fullmäktige.

ordförande Maria Tolppanen
I vice ordförande Marko Heinonen
II vice ordförande Mauri Ollila
föredragarna:
Häyry Tomas stadsdirektör
Knookala Christina bildningsdirektör
Järvelä Markku teknisk direktör
Kentala Jukka sektordirektör
närvarorätt:
Joakim Strand stadsfullmäktiges ordförande
Anne-Marie Viinamäki stadsfullmäktiges 1. vice ordförande
Matti Vahtera stadsfullmäktiges 2. vice ordförande
tjänsteinnehavaren i mötet
Iitola Anna-Maija tf förvaltningsdirektör, protokollförare
Kaunisto Leena personaldirektör
Sebastian Rönnlund tf stadsjurist
Karjalainen Jari tf ekonomidirektör
Slotte-Kock Susanna utvecklingsdirektör
protokollförare Anna-Maija Iitola
period 1.6.2017 - 31.5. 2019

parti
ledamöter 11 ersättare 11
SFP
Ragnvald Blomfeldt  Sture Erickson
Ulla Granfors  Barbro Kloo 
Johan Kullas  Lars-Erik Wägar
Anne Salovaara-Kero  Boucht-Lindeman Helena
SDP
Maria Tolppanen Arja Miettinen
Jorma Kivimäki  Pirjo Andrejeff 
Saml
Marko Heinonen  Kai Luoma
Raija Kujanpää  Marianne Munkki
Sannf
Mauri Ollila  Lauri Karppi
Gröna
Laura Ala-Kokko  Juha Tuomikoski
VÄNST
Aino Akinyemi  Jorma Katajamäki

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige12.6.2017 61 val

länkar som tillhör denna sida:
Stadsstyrelsen
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

annat:
telektroniskpostadress till ledamöter = förnamn.efternam@vasa.fi
stadsstyrelsen = ST