Du är här

Om Vasa

Befolkning och flyttningsrörelse

Här finns information om Vasas befolkning och flyttningsrörelse.
Väestösivulle

Invånarantalet minskade med 228 personer år 2017 och invånarantalet har ökat i medeltal med 470 personer om året åren 2008–2017.

Vasas befolkning har ökat med 5 928 invånare på 2000-talet.

Vasas invånarantal är 67 552 (31.12.2018) och stadens språkfördelning ser ut så här (31.12.2018):

  • 45 981 finskspråkiga (68,1 %)
  • 15 555 svenskspråkiga (23,0 %)
  • 6 009 personer som talar övriga språk (8,9 %)

Befolkning

Preliminär befolkning 4/2019

Befolkningsutvecklingen 2000–2017

Modersmål och medborgarskap 2000–2017

Flyttningsrörelse