Du är här

Om Vasa

Vasaregionen

Vasaregionen är en av de snabbast växande stadsregionerna i landet.

Regionens befolkning ökade med 8 157 invånare åren 2000–2017 och antalet arbetsplatser med 4 199 åren 2000–2015. I sin storleksklass regionen har den snabbaste befolkningsökningen åren 2007-2017 och den snabbaste ökningen av antalet arbetsplatser åren 2005-2015 bland Finlands 37 stadsregioner/pendlingsområden. Sysselsättningsläget i regionen hör till de bästa i landet.

Regionens invånarantal är 113 747 (31.12.2017). Till den hör följande kommuner: Vasa, Korsholm, Laihela, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs.

Befolkning och flyttningsrörelse

Preliminär befolkning 10/2016

Befolkningsutvecklingen 2000–2017

Modersmål och medborgarskap 2000–2017

Flyttningsrörelsen 2000–2016

Arbetsplatser och pendling

Arbetsplatser 2000–2014

Pendling och arbetsplatssufficiens 1995–2015