Du är här

Upplev Vasa

Stjärtmes

Stjärtmes

Aegithalos caudatus

luontovaasa_pyrstotiainen_at.jpg

Stjärtmesen kännetecknas av den lilla svarta näbben och långa stjärten. Bild Aaro Toivio.

 

Allmänt. Stjärtmesen är en liten, ljus och livlig tätting från det östliga taigaskogsbältet. De häckande bestånden i Finland har alltid varit förhållandevis små (Väisänen mfl 1998). Tidvis invandrar stjärtmesen från öster till nya boplatser på hösten. Vid sådana tillfällen kan de vandrande fåglarna ses i stora flockar bestående av flera tiotals individer.

  • Längd 15 cm
  • Klotformat bo, byggs oftast i en björk eller gran 
  • Partiell flyttfågel. Flyttar söderut till vintern. Vandrar tidvis på vårarna i stort antal till landet österifrån. 
  • Livnär sig på insekter, frön, spindlar

 


Livsmiljö. Stjärtmesen häckar i lövskogar som ligger intill fuktiga områden såsom öppet vatten eller myrmarker. Fågeln är en skicklig byggare som gör ett bollformat bo, vanligtvis i en björk. Det slutna boet har bara en öppning, genom vilken bland annat matningen av ungarna sker.

Förekomst i Vasa. Stjärtmesen häckar ytterst fåtaligt här. Endast ett tiotal revir hittades vid karteringen. Landskapsstrukturen var den samma för alla förekomstområden, arten hittas i dalgångar, i lövskogar nära fuktig mark. I Vasa kan stjärtmesen hittas i dalgången Metviken-Infjärden eller i de unga björkskogarna längs Södra Stadsfjärdens stränder.

luontovaasa_pyrstotiainen_stjartmes_pesintaindeksikartta.jpg

 

luontovaasa_pesimaindeksi_legenda_sve.jpg