Du är här

Om Vasa

Stödande av sysselsättning

Mirva Kleemola, Sebastian Nyman ja Teemu Sarlin kunnostavat triviaalikoulun raunioita
Stödande av sysselsättning

Vasa stad stöder sysselsättandet av arbetslösa och långtidsarbetslösa från Vasa på olika sätt, genom att erbjuda dem lönesubventionerat arbete, arbetsprövningsplats, rehabiliterande arbetsverksamhet, fortsatta stigar efter sysselsättningsperioden, stöd för uppfyllande av arbetsvillkoret samt sysselsättningsstöd för företag, föreningar och stiftelser i form av Vasatillägget. Vidare stöder stadens sysselsättningsservice ungdomar genom att erbjuda sommarjobb hos staden samt genom att dela ut sommarjobbssedlar.

Tilläggsinformation