Du är här

Upplev Vasa

Storskrake

Storskrake

Mergus merganser
 

luontovaasa_isokoskelo_2_storskrake_common_merganservaasa_15.4.2009_at.jpg

Storskrakehona. Bild Aaro Toivio

 

Allmänt. Storskraken, som är en stor vattenfågel, anländer tidigt på våren till Finland. Längs stränderna, på platser där havsisen hunnit smälta, vilar storskrakarna då i stora flockar och är lätta att få syn på. Hanen har svart huvud och buken skiftar i laxrosa. Honan är brunare och har en tydlig tofs på huvudet. I Finlands hotklassificering är storskraken klassad som nära hotad.

  • Längd 58-66 cm
  • Häckar i holkar eller under enar, stenar, förråd och andra byggnader
  • Övervintrar i Östersjön och Nordsjön
  • Äter fisk och skaldjur

 

Livsmiljö. Storskraken trivs på havsstränder, i skärgården, längs åar och vid stora näringsfattiga sjöar i inlandet.

Förekomst i Vasa. Storskraken noterades på ca 100 platser under 2005-2008. Arten är allmän längs kusten och i skärgården, men längre in i landet hittades inga häckande par.

luontovaasa_isokoskelo_storskrake_common_merganser.jpg

 

luontovaasa_pesimaindeksi_legenda_sve.jpg