Du är här

Om Vasa

Studeranden inom social- och hälsovårdsbranschen

De här sidorna ger information till studeranden inom social- och hälsovårdsbranschen.

Praktik och inlärning i arbetet

De arbetsgemenskaper i social- och hälsosektorn i Vasa fungerar som platser för inlärning i arbete eller handledd praktik för studerande på universitet, yrkeshögskolor eller studerande på andra stadiet. Praktiken och inlärningen i arbetet för de studerande baserar sig på avtal mellan läroanstalterna samt social- och hälsosektorn. Reserveringen av en praktikplats sker genom koordinatorn i läroanstalten. Mer information

Examensarbeten

Social- och hälsosektorn erbjuder studeranden inom branschen olika ämnen till examensarbeten samt till vetenskaplig forskning. Goda examensarbeten utvecklar servicen inom social- och hälsovårdsbranschen och producerar ny kompetens, information och innovationer som kan tillämpas inom branschen. Examensarbetet kan vara projekt, en tillämpande undersökning, en utvecklingsuppgift, en empirisk undersökning eller ett praktiskt lärdomsprov. Alla undersökningar bör uppfylla de allmänna kraven för forskningsarbete.

I den lista som kan öppnas via nedanstående länk finns en del ämnen för examensarbeten, som har samlats in från arbetsenheterna inom social- och hälsosektorn. Listan har uppgjorts för att hjälpa dig med att välja ämne. Ämnena kan specificeras vid behov. Ta först kontakt till den person som nämns i listan, och därefter kan ett ämne reserveras för dig. Kontaktpersonen för arbetsenheten meddelar vidare att ämnet har reserverats. Listan om ämnen för examensarbete (endast på finska)

Ifall du har ett eget ämne för examensarbetet, som du önskar utföra inom social- och hälsosektorn, ta kontakt per e-post till Jaana Hiltunen (jaana.hiltunen(at)vaasa.fi). Hon leder dig vidare till den sektor examensämnet berör. Den behöriga tjänsteinnehavare tar ställning till möjligheterna att genomföra undersökningen. Ifall examensämnet lämpar sig i förhållande till arbetsenhetens uppgifter samt att det finns resurser till arbetshandledning, utses en kontaktperson åt dig. Ni två kan sedan tillsammans framskrida med arbetet.

Forskningstillstånd

För varje undersökning ansökas ett forskningstillstånd. Forskningstillstånd beviljas på grund av en forskningsplan, som godkänns av yrkeshögskolan. Tillstånd beviljas av resultatområdesdirektören eller vård- och omsorgsdirektören samt förvaltnings-, ekonomi- och utvecklingsdirektören enligt undersökningsämne. För behandling av ansökan bör reserveras flera veckor. Samlande av undersökningsmaterialet kan börja efter att forskningstillståndet har beviljats. Forskningstillståndblankett

Presentation av examensarbetet

Efter att undersökningen har färdigställts rapporterar du om ditt arbete i den arbetsenhet som har deltagit och sänder en kallelse till examensarbetets presentationsseminarium för dem. Ett exemplar av examensarbetet bör sändas elektroniskt eller i två papperskopior till den serviceområdeschef/överskötare som förordat arbetet och därtill elektroniskt till informationsservicetjänsteman hannaliina.uitto(at)vaasa.fi.

Kontakta koordinatorn för social- och hälsosektorn:
Jaana Hiltunen
tfn 06 325 4657
jaana.hiltunen(at)vaasa.fi