Du är här

Om Vasa

Sundom områdeskommittè

I enlighet med § 1 i den av stadsstyrelsen 21.2.1994 godkända verksamhetsstadgan för Sundom områdeskommitté tillsätter stadsstyrelsen i samråd med skolan/byn Sundom områdeskommitté bestående av 3 föräldrarepresentanter, 1 personalrepresentant för skolan och 3 övriga ledamöter samt ordförande, sammanlagt åtta (8) ledamöter bestående av inom området fast bosatta personer.

ordförande Marit Nilsson-Väre
vice ordförande
Peter Finne
föredragande Christina Knookala, Annika Snickars och Marit Nilsson-Väre
protokollförare Jonna Lindqvist
ungdomsfullmäktiges representant 2019 - 2020
period 2017 - 2019

ledamöter 8 ersättare 8
Marit Nilsson-Väre Andreas Sjöblom
Susanna Heinonen Marko Heinonen
Jonna Lindqvist Boel Ludén
Peter Finne Christer Westerback
Kjell Nybacka Marita Bagge
Elisabeth Henriksson Petter Höglund
Eva Asplund Juha Hartvik
Kaj Stenvall Anne Rajala

protokoll som tillhör denna sida:
stadsstyrelsen 12.3.2018 62 Val av Sundom områdeskommitté
Sundomin aluetoimikunnan toimintasääntö, ehdotus
stadsstyrelsen 18.9.2017 364

länkar som tillhör denna sida:
Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut