Du är här

2.4.2019 - 16:39
Som en del av Hemma idag-projektet startar Alvar dansar-projektet för seniorer. Under Alvar dansar-projektet besöker man Vasa stads museer, konstutställningar och kulturhistoriska lokaler, där Alvar dansar-stunder genomförs. Klienterna deltar i stunderna via bildtelefontjänsten Alvar. Projektet genomförs i samarbete med Seniorcentret i Vasa och Malviniemi Company.
Palkitsemistilaisuuteen osallistuneet ryhmäkuvassa.
8.3.2019 - 14:04
Personal och förmän inom Vasa stads serviceboende tog itu med uppgiften att förbättra arbetshälsan. Alla servicehus (6 st.) deltog i Dream team –projektet. Det anmärkningsvärda slutresultatet var att arbetstillfredsställelsen bland personalen ökade med 10 % samt att sjukfrånvaron minskade under det senaste året.
Ikäihmiset kädet 2 adobe stock
29.8.2018 - 14:50
Vasa stads hem- och anstaltsvård fick 24.8.2018 ett hedersomnämnande för sitt kvalitetsarbete av Labquality Oy med sin kvalitetsberättelse, där ett rehabiliteringsteam i samarbete med en grupp assistenter inom äldreomsorgen kom med en lösning på resursbristen bland rehabiliteringspersonalen inom hemvården. Äldreomsorgsassistenterna inom hemvården -verksamheten genomfördes i samarbete med Vasa stads hem- och anstaltsvård samt personalförvaltningens sysselsättningsservice.

Sidor