Du är här

12.4.2019 - 16:01
Ett förslag på de sparåtgärder som ska genomföras är på väg till stadsstyrelsen. Inom sektorerna och i ledningsgruppen har man fört allvarliga och även svåra diskussioner om vilka metoder som måste tillämpas för att få ekonomin i balans. Stadsstyrelsens sammanträde hålls 17.4.